202006.30

Dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio valia (DK 59 str.)

Ieškovė (darbdavė) prašė pripažinti atsakovės atleidimą iš darbo teisėtu. Ieškovė nurodė, kad atsakovei buvo įteiktas įspėjimas dėl darbo sutarties nutraukimo Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 59 straipsnio pagrindu. Įspėjime nurodyta atleidimo priežastis – atsakovės elgesys, kuriantis įtampą tarp bendrovės darbuotojų ir neigiamai veikiantis darbinę aplinką. Pasibaigus įspėjimo terminui, darbo sutartis su atsakove nutraukta….

202002.17

DĖL VARTOJIMO KREDITO SUTARTIES SĄLYGŲ VERTINIMO SĄŽININGUMO ASPEKTU, INFORMAVIMO IR KREDITINGUMO VERTINIMO PAREIGŲ VARTOJIMO KREDITO TEISINIUOSE SANTYKIUOSE

Ieškovė (juridinis asmuo) prašė priteisti iš atsakovės (fizinio asmens) negrąžintą paskolą bei palūkanas. Ieškovė savo reikalavimą kildino iš vartojimo kredito sutarties. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį patenkino. Kasacinis teismas pažymėjo, kad pagal kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką teismas ex officio turi kvalifikuoti vartojimo sutartis. Teismai turi atlikti tokių sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolę…

202002.03

REIKŠMINGOS 2019 METŲ DARBO TEISĖS BYLOS

Dėl diskriminacijos darbo santykiuose draudimo Ieškovės (darbuotojos) prašė panaikinti atsakovės (progimnazijos) sprendimą, kuriuo joms buvo nustatytas pareiginės algos koeficientas, ir priteisti neišmokėtą darbo užmokestį. Ieškovių teigimu, jos diskriminuojamos socialinės padėties pagrindu, nes atsakovė pedagoginį darbą dirbantiems darbuotojams nustatė didesnį leistiną pareiginės algos koeficientą, nei nepedagoginį darbą dirbantiems darbuotojams. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė. Apeliacinės instancijos…

201912.20

DĖL BYLOS TEISMINGUMO SPRENDŽIANT IŠLAIKYMO VAIKAMS PRITEISIMO KLAUSIMĄ

Ieškovė (gyvenamąją vietą deklaravusi Lietuvoje, tačiau gyvenanti Airijoje) ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo (gyvenančio Jungtinėje Karalystėje) išlaikymą vaikams. Atsakovas priešieškiniu prašė nustatyti bendravimo su vaikais tvarką. Pirmosios instancijos teismas tenkino dalį ieškinio ir dalį priešieškinio. Apeliacinės instancijos teismas ieškinį paliko nenagrinėtą. Kasacinis teismas pažymėjo, kad byla turi tarptautinį elementą, todėl klausimams dėl išlaikymo priteisimo taikomas…

201911.15

DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į STATOMĄ DAIKTĄ ĮGIJIMO

Ieškovas, be kitų reikalavimų, prašė pripažinti, kad jis yra inžinerinių tinklų, statomų pagal jam išduotą statybos leidimą, statytojas ir bendraturtis. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad naujo statinio statytoju gali būti pripažįstamas tik toks asmuo, kuris atitinka šias sąlygas: 1) investuoja lėšas į statybą ir kartu įgyvendina užsakovo teises;…

201909.20

DĖL BENDRAVIMO SU VAIKU TVARKOS IR IŠLAIKYMO DYDŽIO NUSTATYMO

Bylos esmė Santuokos nutraukimo byloje, be kitų klausimų, buvo sprendžiamas nepilnamečio vaiko bendravimo su tėvais nustatymo bei vaiko išlaikymo klausimas. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai vaiko gyvenamąją vietą nustatė su motina (ieškove). Iš tėvo (atsakovo) priteisė išlaikymą vaikui. Taip pat nustatė atsakovo ir ieškovės bendravimo su vaiku tvarką. Dėl bendravimo tvarkos Kasacinis teismas pažymėjo, kad…

201908.22

DĖL VAIKO GYVENAMOSIOS VIETOS PAKEITIMO

Ieškovas, be kitų reikalavimų, prašė nustatyti dukters gyvenamąją vietą su juo. Ieškovas nurodė, kad, teismui bendru sutuoktinių sutarimu nutraukus jo ir atsakovės santuoką, nepilnamečio sūnaus gyvenamoji vieta nustatyta su ieškovu, nepilnametės dukters – su atsakove. Tačiau atsakovė išvyko dirbti į užsienį, dukrą palikusi ieškovo priežiūrai. Kai atsakovė būna Lietuvoje, ji ir nepilnametė dukra apsistoja atsakovės…

201907.07

DĖL ŽALOS DYDŽIO NUSTATYMO PAGAL TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMĄJĮ DRAUDIMĄ

Ieškovai prašė priteisti iš atsakovės (draudimo bendrovės) žalos atlyginimą už eismo įvykio metu apgadintą jų automobilį. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė. Apeliacinės instancijos teismas patenkino ieškinio dalį. Kasacinis teismas pažymėjo, kad transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo teisinis reguliavimas suponuoja, jog dėl eismo įvykio padaryta žala dėl transporto priemonės sugadinimo apima išlaidas, būtinas sugadintam…

201904.30

DĖL DRAUDIMO SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO MOMENTO

Ieškovė prašė pripažinti jai teisę reikalauti draudimo išmokos už sūnaus patirtą sveikatos sutrikdymą ir atitinkamai atsakovei (draudimo kompanijai) – prievolę šią išmoką išmokėti. Ieškovė nurodė, kad 2017 m. rugsėjo 19 d. sūnus patyrė nelaimingą atsitikimą. Tą pačią dieną ieškovė sumokėjo draudimo įmoką pagal 2017 m. rugsėjo 6 d. draudimo sutartį, tačiau atsakovė atsisakė išmokėti draudimo…

201904.28

DĖL NETINKAMOS KOKYBĖS DAIKTO PIRKĖJO TEISIŲ GYNIMO BŪDŲ

Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės už jai grąžintą netinkamos kokybės laikrodį sumokėtus pinigus. Pasak ieškovo, iš atsakovės įsigytas prabangus laikrodis nuolat gedo, todėl ieškovas pasirinko teisę nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį ir susigrąžinti už laikrodį sumokėtą kainą. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė. Kasacinis teismas pažymėjo, kad vartojimo sutarčių atveju pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę…

201904.28

DĖL TEISMO NUTARTIMI PATVIRTINTA TAIKOS SUTARTIMI NUSTATYTOS TĖVO SU VAIKAIS BENDRAVIMO TVARKOS PRIVERSTINIO VYKDYMO

Antstolė prašė skirti skolininkui (suinteresuotas asmuo), nevykdančiam taikos sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių įtvirtintos pareigos bendrauti su savo vaikais, baudą išieškotojos (vaikų motinos) naudai. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai prašymą tenkino. Kasacinis teismas pažymėjo, kad suinteresuotas asmuo turi ne tik teisę, bet ir pareigą bendrauti su savo vaikais tam, kad būtų patenkintas vaikų poreikis ir…

201902.28

DĖL NETINKAMO ĮSPĖJIMO APIE TERMINUOTOS NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMĄ PASEKMIŲ

Ieškovė prašė pripažinti negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimą pagal atsakovės pranešimą neteisėtu. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė, apeliacinės instancijos teismas – tenkino. Kasacinis teismas nurodė, kad nukentėjusioji šalis, siekdama pasinaudoti vienašaliu sutarties nutraukimu, turi šią teisę įgyvendinti CK 6.218 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, t. y. per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu sutartyje toks terminas…