201909.20

DĖL BENDRAVIMO SU VAIKU TVARKOS IR IŠLAIKYMO DYDŽIO NUSTATYMO

Bylos esmė Santuokos nutraukimo byloje, be kitų klausimų, buvo sprendžiamas nepilnamečio vaiko bendravimo su tėvais nustatymo bei vaiko išlaikymo klausimas. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai vaiko gyvenamąją vietą nustatė su motina (ieškove). Iš tėvo (atsakovo) priteisė išlaikymą vaikui. Taip pat nustatė atsakovo ir ieškovės bendravimo su vaiku tvarką. Dėl bendravimo tvarkos Kasacinis teismas pažymėjo, kad…

201908.22

DĖL VAIKO GYVENAMOSIOS VIETOS PAKEITIMO

Ieškovas, be kitų reikalavimų, prašė nustatyti dukters gyvenamąją vietą su juo. Ieškovas nurodė, kad, teismui bendru sutuoktinių sutarimu nutraukus jo ir atsakovės santuoką, nepilnamečio sūnaus gyvenamoji vieta nustatyta su ieškovu, nepilnametės dukters – su atsakove. Tačiau atsakovė išvyko dirbti į užsienį, dukrą palikusi ieškovo priežiūrai. Kai atsakovė būna Lietuvoje, ji ir nepilnametė dukra apsistoja atsakovės…

201907.07

DĖL ŽALOS DYDŽIO NUSTATYMO PAGAL TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMĄJĮ DRAUDIMĄ

Ieškovai prašė priteisti iš atsakovės (draudimo bendrovės) žalos atlyginimą už eismo įvykio metu apgadintą jų automobilį. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė. Apeliacinės instancijos teismas patenkino ieškinio dalį. Kasacinis teismas pažymėjo, kad transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo teisinis reguliavimas suponuoja, jog dėl eismo įvykio padaryta žala dėl transporto priemonės sugadinimo apima išlaidas, būtinas sugadintam…

201904.30

DĖL DRAUDIMO SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO MOMENTO

Ieškovė prašė pripažinti jai teisę reikalauti draudimo išmokos už sūnaus patirtą sveikatos sutrikdymą ir atitinkamai atsakovei (draudimo kompanijai) – prievolę šią išmoką išmokėti. Ieškovė nurodė, kad 2017 m. rugsėjo 19 d. sūnus patyrė nelaimingą atsitikimą. Tą pačią dieną ieškovė sumokėjo draudimo įmoką pagal 2017 m. rugsėjo 6 d. draudimo sutartį, tačiau atsakovė atsisakė išmokėti draudimo…

201904.28

DĖL NETINKAMOS KOKYBĖS DAIKTO PIRKĖJO TEISIŲ GYNIMO BŪDŲ

Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės už jai grąžintą netinkamos kokybės laikrodį sumokėtus pinigus. Pasak ieškovo, iš atsakovės įsigytas prabangus laikrodis nuolat gedo, todėl ieškovas pasirinko teisę nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį ir susigrąžinti už laikrodį sumokėtą kainą. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė. Kasacinis teismas pažymėjo, kad vartojimo sutarčių atveju pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę…

201904.28

DĖL TEISMO NUTARTIMI PATVIRTINTA TAIKOS SUTARTIMI NUSTATYTOS TĖVO SU VAIKAIS BENDRAVIMO TVARKOS PRIVERSTINIO VYKDYMO

Antstolė prašė skirti skolininkui (suinteresuotas asmuo), nevykdančiam taikos sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių įtvirtintos pareigos bendrauti su savo vaikais, baudą išieškotojos (vaikų motinos) naudai. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai prašymą tenkino. Kasacinis teismas pažymėjo, kad suinteresuotas asmuo turi ne tik teisę, bet ir pareigą bendrauti su savo vaikais tam, kad būtų patenkintas vaikų poreikis ir…

201902.28

DĖL NETINKAMO ĮSPĖJIMO APIE TERMINUOTOS NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMĄ PASEKMIŲ

Ieškovė prašė pripažinti negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimą pagal atsakovės pranešimą neteisėtu. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė, apeliacinės instancijos teismas – tenkino. Kasacinis teismas nurodė, kad nukentėjusioji šalis, siekdama pasinaudoti vienašaliu sutarties nutraukimu, turi šią teisę įgyvendinti CK 6.218 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, t. y. per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu sutartyje toks terminas…

201902.03

DĖL KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APSAUGOS IKISUTARTINIUOSE SANTYKIUOSE

 Ieškovė prašė teismo priteisti iš atsakovės žalos, atsiradusios atsakovei be ieškovės valios pasinaudojus konfidencialia ieškovės informacija ir įkūrus konkuruojantį verslą, atlyginimą. Ieškovė nurodė, kad su atsakove derėjosi dėl projekto pardavimo, o deryboms toli pažengus, suteikė atsakovei konfidencialią informaciją apie projektą, tikėdamasi, kad sutartis bus sudaryta. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė, o apeliacinės instancijos teismas sprendė…

201811.12

DĖL GALIMYBĖS VEDYBINE (POVEDYBINE) SUTARTIMI PAKEISTI SUTUOKTINIŲ GAUNAMO DARBO UŽMOKESČIO TEISINĮ REŽIMĄ, KAI, VYKDANT IŠIEŠKOJIMĄ IŠ VIENO SUTUOKTINIO TURTO, YRA AREŠTUOTOS ABIEJŲ SUTUOKTINIŲ LĖŠOS, GAUNAMOS KAIP JŲ DARBO UŽMOKESTIS

Ieškovas prašė pripažinti negaliojančia ir panaikinti atsakovų sudarytą vedybų (povedybinę) sutartį, kuria nustatytas sutuoktinių turto visiško atskirumo teisinis režimas. Pasak ieškovo, ši sutartis pažeidė jo, kaip kreditoriaus, interesus, nes buvo sudaryta po to, kai antstolė, vykdydama išieškojimą iš atsakovo turto, areštavo sutuoktiniams (atsakovams) priklausantį darbo užmokestį. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino. Apeliacinės instancijos teismas pripažino…

201811.12

DĖL ĮMONĖS VADOVO PAREIGOS INICIJUOTI BANKROTO BYLĄ NEMOKIAI ĮMONEI PAŽEIDIMO KAIP SĄLYGOS PRIPAŽINTI ĮMONĖS BANKROTĄ TYČINIU

Bankroto administratorė prašė pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu. Be kitų pažeidimų, administratorė nurodė, kad įmonės valdymo organai nevykdė pareigos laiku pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai įmonės bankrotą pripažino tyčiniu. Kasacinis teismas pažymėjo, kad ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto formuluotė – pareigų, susijusių su įmonės valdymu, nevykdymas arba…

201811.12

DĖL ĮMONĖS BANKROTO ADMINISTRATORIAUS TEISĖS CIVILINIAME PROCESE SUDARYTI TAIKOS SUTARTĮ BANKRUTAVUSIOS ĮMONĖS VARDU IR INTERESAIS

Bankrutavusi įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, prašė teismo priteisti iš kitos įmonės administravimo išlaidų kompensaciją. Šalys teismui pateikė prašymą patvirtinti jų sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai taikos sutartį patvirtino. Trečiasis asmuo (kreditorius) kasaciniame skunde nurodė, kad administratorius viršijo savo įgaliojimus, taikos sutartį sudaręs neturėdamas kreditorių pritarimo, o pati taikos…

201811.12

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJOS ATSAKOMYBĖS UŽ BENDRO NAUDOJIMO OBJEKTO PADARYTĄ ŽALĄ VIENAM IŠ BENDRATURČIŲ

Ieškovė (draudimo kompanija), išmokėjusi apdrausto buto savininkui draudimo išmoką už dėl susidėvėjusių vandens tinklų avarijos aplietą butą, regreso tvarka prašė priteisti iš atsakovės (daugiabučio namo savininkų bendrijos) žalos atlyginimą. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį tenkino. Kasacinis teismas pažymėjo, kad daugiabučio gyvenamojo namo karšto vandens sistemos vamzdynai bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso šio namo butų…