202211.18

DĖL ŽEMĖS SKLYPO SAVININKO SUTIKIMO DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ TAIKYMO JO SKLYPUI

Bylos esmė Byloje sprendžiamas klausimas dėl teisės normų, reglamentuojančių skirstomųjų elektros tinklų operatoriaus teisių gynimo būdus, kai žemės sklypo savininkas neduoda sutikimo dėl jo žemės sklype naujų elektros energijos įrenginių įrengimo ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo jo žemės sklypui, aiškinimo ir taikymo. Ieškovė skirstomųjų elektros tinklų operatorius ieškiniu prašė teismo: (1) pripažinti teisę įrengti 0,4 kV kabelių…

202206.14

DĖL NESUSITUOKUSIŲ ASMENŲ TURTO PRIPAŽINIMO BENDRĄJA DALINE NUOSAVYBE

Bylos esmė Byloje sprendžiamas klausimas dėl nesusituokusių asmenų turto pripažinimo bendrąja daline nuosavybe. Ieškovas prašė teismo pripažinti butą jo ir atsakovės bendrąja daline nuosavybe, nustatyti, kad ieškovui priklauso 1/2 dalis buto ir pripažinti kredito grąžinimo prievolę bankui solidariąja. Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakove buvo pora ir po 7 draugystės metų atsakovė pasiėmė paskolą butui…

202205.13

DĖL ATIDALIJIMO IŠ BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS

Bylos esmė Byloje sprendžiamas ginčas dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės. Ieškovas (juridinis asmuo) prašė teismo atidalyti iš bendrosios dalinės nuosavybės žemės sklypą, iš atsakovų (bendraturčių) priteisiant ieškovui žemės sklypo dalis, o atsakovams iš ieškovo – piniginę kompensaciją už jam atitenkančias atsakovų nekilnojamojo turto dalis. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai tenkino ieškinio dalį. Kasacinio teismo…

202204.28

DĖL NETEISĖTO NESĄŽININGO VALDYTOJO PATIRTŲ BŪTINŲJŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMO

Bylos esmė Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo išlaidas už automobilio remontą (variklio pakeitimą). Ginčo automobilis iš ieškovės, kaip nesąžiningos valdytojos, atsakovo buvo išreikalautas vindikacinio ieškinio pagrindu kitoje byloje, nesprendus daikto remonto išlaidų atlyginimo klausimo. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė. Kasacinio teismo išaiškinimai Atsiskaitymai tarp savininko ir neteisėto daikto valdytojo vykdomi CK 4.97 straipsnio…

202204.13

DĖL KREDITORIŲ INFORMAVIMO SANTUOKOS NUTRAUKIMO BYLOJE

Bylos esmė Pareiškėjai prašė nutraukti jų santuoką abiejų sutuoktinių sutikimu ir patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjų prašymą dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu laikė nepaduotu ir grąžino pareiškėjams. Teismas nusprendė, kad apie bylos nagrinėjimą turi būti pranešta ir antstoliams, vykdantiems vykdomąsias bylas vieno iš sutuoktinių atžvilgiu. Kadangi vykdymo proceso metu…

202204.12

DĖL ATIDALIJIMO IŠ BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS NESANT ATSAKOVŲ SUTIKIMO SU IEŠKOVĖS SIŪLOMU ATIDALIJIMO BŪDU

Bylos esmė Byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės nesant atsakovų sutikimo su ieškovės siūlomu atidalijimo būdu. Ieškovė ieškiniu prašė atidalyti kartu su atsakovais valdomą žemės sklypą iš bendrosios dalinės nuosavybės, iš atsakovų priteisiant ieškovei atsakovams priklausančias dalis, o atsakovams iš ieškovės – pinigines kompensacijas už ieškovei atitenkančias atsakovų dalis bendroje dalinėje…

202204.07

DĖL NETEISĖTOS STATYBOS PADARINIŲ PAŠALINIMO NAŠTOS PASKIRSTYMO

Bylos esmė Byloje buvo sprendžiamas neteisėtos statybos padarinių pašalinimo naštos paskirstymo klausimas po Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) sprendimo. EŽTT pripažino, kad nacionalinės valdžios institucijos neužtikrino tinkamos interesų pusiausvyros tarp asmens nuosavybės teisių ir viešojo intereso. EŽTT konstatavo, kad atsakovas, turėdamas įvykdyti nacionalinių teismų sprendimus, privalo nugriauti kolonas, nes jų negalima įteisinti pagal…

202112.03

DĖL NOTARO ATSISAKYMO IŠDUOTI PAVELDĖJIMO TEISĖS Į PALIKĖJO NAMUOSE RASTUS GRYNUOSIUS PINIGUS LIUDIJIMĄ PAGRĮSTUMO

Pareiškėjas prašė teismo panaikinti notarės atsisakymą išduoti paveldėjimo teisės liudijimą ir įpareigoti notarę išduoti paveldėjimo teisės liudijimą į palikėjos namuose rastus grynuosius pinigus. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį patenkino. Kasacinis teismas nurodė, kad notaras, išduodamas paveldėjimo teisės liudijimą, turi pareigą patikrinti, ar turtas, dėl kurio prašoma išduoti paveldėjimo teisės liudijimą, priklausė palikėjui nuosavybės teise…

202112.03

DĖL PRIVALOMOSIOS MEDIACIJOS ŠEIMOS BYLOSE

Tarp ginčo šalių buvo sudarytos sutartys dėl nepilnamečių vaikų materialinio išlaikymo bei jo teikimo sąlygų. Ieškovo teigimu, pagal šias sutartis jis turi teisę reikalauti iš atsakovės gautų lėšų panaudojimo ataskaitų ir tokias ataskaitas gauti per 5 darbo dienas, tačiau, ieškovui pareikalavus, atsakovė tokių ataskaitų nepateikė, todėl jis kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė įpareigoti…

202111.19

DĖL VEKSELIO, PASIRAŠYTO PARAŠO FAKSIMILE (TIKSLIA PARAŠO KOPIJA), TEISINĖS GALIOS

Ieškovės uždaroji akcinė bendrovė (toliau – bendrovė) ir jos vadovė teismo prašė pripažinti negaliojančiais du paprastuosius vekselius, panaikinti šių vekselių pagrindu išduotus vykdomuosius įrašus. Ieškovės (bendrovės vadovės) teigimu, ji nepasirašė vekselių nei kaip bendrovės vadovė, nei asmeniškai, kaip vekselių laiduotoja, taip pat nedavė sutikimo būti laiduotoja. Vekseliams pasirašyti panaudota jos parašo faksimilė. Pirmosios instancijos teismas…

202111.18

DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ SĄVADO, STATYBOS LEIDIMO IR STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI AKTO PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIAIS BEI STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMO

Prokuroras, gindamas viešąjį interesą, prašė pripažinti negaliojančiais savivaldybės administracijos atsakovui išduotus projektavimo sąlygų sąvadą, statybos leidimą, statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktą bei įpareigoti atsakovą nugriauti pastatytus statinius upės apsaugos juostoje. Pirmosios instancijos teismas ieškinio dalį tenkino. Apeliacinės instancijos teismas ieškinį tenkino visiškai. Kasacinis teismas apžvelgiamoje byloje priminė, kad, sprendžiant statybos ir statybą leidžiančio dokumento teisėtumo…

202111.17

DĖL DAIKTO SULAIKYMO IR TEISĖS SULAIKYTI MOKĖJIMĄ, KAIP PRIEVOLĖS ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

Ieškovė (vežėjas) prašė teismo priteisti iš atsakovės (užsakovės) skolą pagal ieškovės išrašytas sąskaitas faktūras už vežimą ir palūkanas. Po ieškinio pateikimo atsakovė sąskaitas iš dalies apmokėjo. Ieškovė nurodė, kad šalys sudarė tris vienkartines krovinių pervežimo sutartis (toliau – Sutartys), pagal kurias ieškovė įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus (pervežimus), o atsakovė – tik iš dalies (liko skolinga…