201904.28

DĖL NETINKAMOS KOKYBĖS DAIKTO PIRKĖJO TEISIŲ GYNIMO BŪDŲ

Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės už jai grąžintą netinkamos kokybės laikrodį sumokėtus pinigus. Pasak ieškovo, iš atsakovės įsigytas prabangus laikrodis nuolat gedo, todėl ieškovas pasirinko teisę nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį ir susigrąžinti už laikrodį sumokėtą kainą. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė. Kasacinis teismas pažymėjo, kad vartojimo sutarčių atveju pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę…

201904.28

DĖL TEISMO NUTARTIMI PATVIRTINTA TAIKOS SUTARTIMI NUSTATYTOS TĖVO SU VAIKAIS BENDRAVIMO TVARKOS PRIVERSTINIO VYKDYMO

Antstolė prašė skirti skolininkui (suinteresuotas asmuo), nevykdančiam taikos sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių įtvirtintos pareigos bendrauti su savo vaikais, baudą išieškotojos (vaikų motinos) naudai. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai prašymą tenkino. Kasacinis teismas pažymėjo, kad suinteresuotas asmuo turi ne tik teisę, bet ir pareigą bendrauti su savo vaikais tam, kad būtų patenkintas vaikų poreikis ir…

201902.28

DĖL NETINKAMO ĮSPĖJIMO APIE TERMINUOTOS NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMĄ PASEKMIŲ

Ieškovė prašė pripažinti negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimą pagal atsakovės pranešimą neteisėtu. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė, apeliacinės instancijos teismas – tenkino. Kasacinis teismas nurodė, kad nukentėjusioji šalis, siekdama pasinaudoti vienašaliu sutarties nutraukimu, turi šią teisę įgyvendinti CK 6.218 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, t. y. per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu sutartyje toks terminas…

201902.03

DĖL KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APSAUGOS IKISUTARTINIUOSE SANTYKIUOSE

 Ieškovė prašė teismo priteisti iš atsakovės žalos, atsiradusios atsakovei be ieškovės valios pasinaudojus konfidencialia ieškovės informacija ir įkūrus konkuruojantį verslą, atlyginimą. Ieškovė nurodė, kad su atsakove derėjosi dėl projekto pardavimo, o deryboms toli pažengus, suteikė atsakovei konfidencialią informaciją apie projektą, tikėdamasi, kad sutartis bus sudaryta. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė, o apeliacinės instancijos teismas sprendė…

201811.12

DĖL GALIMYBĖS VEDYBINE (POVEDYBINE) SUTARTIMI PAKEISTI SUTUOKTINIŲ GAUNAMO DARBO UŽMOKESČIO TEISINĮ REŽIMĄ, KAI, VYKDANT IŠIEŠKOJIMĄ IŠ VIENO SUTUOKTINIO TURTO, YRA AREŠTUOTOS ABIEJŲ SUTUOKTINIŲ LĖŠOS, GAUNAMOS KAIP JŲ DARBO UŽMOKESTIS

Ieškovas prašė pripažinti negaliojančia ir panaikinti atsakovų sudarytą vedybų (povedybinę) sutartį, kuria nustatytas sutuoktinių turto visiško atskirumo teisinis režimas. Pasak ieškovo, ši sutartis pažeidė jo, kaip kreditoriaus, interesus, nes buvo sudaryta po to, kai antstolė, vykdydama išieškojimą iš atsakovo turto, areštavo sutuoktiniams (atsakovams) priklausantį darbo užmokestį. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino. Apeliacinės instancijos teismas pripažino…

201811.12

DĖL ĮMONĖS VADOVO PAREIGOS INICIJUOTI BANKROTO BYLĄ NEMOKIAI ĮMONEI PAŽEIDIMO KAIP SĄLYGOS PRIPAŽINTI ĮMONĖS BANKROTĄ TYČINIU

Bankroto administratorė prašė pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu. Be kitų pažeidimų, administratorė nurodė, kad įmonės valdymo organai nevykdė pareigos laiku pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai įmonės bankrotą pripažino tyčiniu. Kasacinis teismas pažymėjo, kad ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto formuluotė – pareigų, susijusių su įmonės valdymu, nevykdymas arba…

201811.12

DĖL ĮMONĖS BANKROTO ADMINISTRATORIAUS TEISĖS CIVILINIAME PROCESE SUDARYTI TAIKOS SUTARTĮ BANKRUTAVUSIOS ĮMONĖS VARDU IR INTERESAIS

Bankrutavusi įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, prašė teismo priteisti iš kitos įmonės administravimo išlaidų kompensaciją. Šalys teismui pateikė prašymą patvirtinti jų sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai taikos sutartį patvirtino. Trečiasis asmuo (kreditorius) kasaciniame skunde nurodė, kad administratorius viršijo savo įgaliojimus, taikos sutartį sudaręs neturėdamas kreditorių pritarimo, o pati taikos…

201811.12

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJOS ATSAKOMYBĖS UŽ BENDRO NAUDOJIMO OBJEKTO PADARYTĄ ŽALĄ VIENAM IŠ BENDRATURČIŲ

Ieškovė (draudimo kompanija), išmokėjusi apdrausto buto savininkui draudimo išmoką už dėl susidėvėjusių vandens tinklų avarijos aplietą butą, regreso tvarka prašė priteisti iš atsakovės (daugiabučio namo savininkų bendrijos) žalos atlyginimą. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį tenkino. Kasacinis teismas pažymėjo, kad daugiabučio gyvenamojo namo karšto vandens sistemos vamzdynai bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso šio namo butų…

201811.12

DĖL VEKSELIO PAGRINDU NOTARO IŠDUOTO VYKDOMOJO ĮRAŠO NEPATEIKIMO VYKDYTI PER CPK 606 STRAIPSNIO 2 DALYJE NUSTATYTĄ TERMINĄ PADARINIŲ

Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti, kad reikalavimas pagal ginčo vekselį yra įvykdytas, o atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašė teismo priteisti iš ieškovo ginčo vekselyje nustatytu terminu nesumokėtą skolą ir palūkanas. Ieškovas nurodė, kad atsakovas praleido CPK 606 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą penkerių metų senaties terminą vykdomajam įrašui pateikti vykdyti. Pirmosios instancijos teismas…

201811.09

DĖL DRAUSMINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO PAGRINDO

Ieškovas, be kitų reikalavimų, prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės (darbdavės) įsakymą, kuriuo jam buvo skirta drausminė nuobauda. Ieškovo teigimu, konfliktas, dėl kurio jis 18 buvo atleistas iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, įvyko ne darbo metu ir ieškovui neatliekant darbo pareigų, todėl atsakovė jį atleisdama pažeidė Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK)…

201811.09

DĖL JURIDINIO ASMENS IR JOS VALDYMO ORGANŲ VEIKLOS TYRIMO

Ieškovas prašė pradėti atsakovės – uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) ir jos valdymo organo – direktoriaus – veiklos tyrimą. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino, o apeliacinės instancijos teismas ieškinį atmetė. Kasacinis teismas priminė, kad prieš pradėdamas juridinio asmens veiklos tyrimą, teismas turi preliminariai įvertinti jam pateiktus įrodymus, patvirtinančius netinkamą juridinio asmens veiklą, tačiau neturi…

201806.22

DĖL LIETUVOS TEISMŲ JURISDIKCIJOS NAGRINĖTI REIKALAVIMUS DĖL SANTUOKOS NUTRAUKIMO

Ieškovas prašė nutraukti su atsakove sudarytą santuoką ir išspręsti kitus su santuokos nutraukimu susijusius klausimus. Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškinį ir išaiškino, kad jis gali būti pareikštas Šveicarijos Konfederacijos teismui, o apeliacinės instancijos teismas panaikino pirmosios instancijos teismo nutartį ir šiam teismui grąžino ieškinio priėmimo klausimą spręsti iš naujo. Kasacinis teismas suformulavo teisės taikymo…