202010.16

DĖL RAŠYTINĖJE SUTARTYJE ESANČIŲ ASMENŲ PARAŠŲ ĮRODOMOSIOS REIKŠMĖS IR VERTINIMO, SPRENDŽIANT DĖL SUTARTIES PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIA

Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir ieškovė, bendrovė) teismo prašė pripažinti jos ir atsakovo sudarytą transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį bei vėlesnes šios transporto priemonės perleidimo sutartis niekinėmis ir negaliojančiomis. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė. Kasacinis teismas nurodė, kad paprastai visi rašytiniai dokumentai yra patvirtinami sandorius sudarančių asmenų parašais. CK 1.76 straipsnio 1…

202009.16

DĖL ATSAKOMYBĖS UŽ PAPILDOMAS KROVINIO TRANSPORTAVIMO IŠLAIDAS, KAI KROVINYS BUVO GABENAMAS NESILAIKANT EISMO SAUGUMO REIKALAVIMŲ

Ieškovė (vežėja) prašė priteisti iš atsakovės (krovinio gavėjos) skolą, o atmetus ši reikalavimą – nuostolių atlyginimą. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies, o apeliacinės instancijos teismas – atmetė. Kasacinis teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijai (toliau – CMR konvencija) būdingas griežto reguliavimo efektas, sprendė, kad CMR konvencijos 17 straipsnio…

202006.30

DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO DARBDAVIO VALIA (DK 59 STR.)

Ieškovė (darbdavė) prašė pripažinti atsakovės atleidimą iš darbo teisėtu. Ieškovė nurodė, kad atsakovei buvo įteiktas įspėjimas dėl darbo sutarties nutraukimo Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 59 straipsnio pagrindu. Įspėjime nurodyta atleidimo priežastis – atsakovės elgesys, kuriantis įtampą tarp bendrovės darbuotojų ir neigiamai veikiantis darbinę aplinką. Pasibaigus įspėjimo terminui, darbo sutartis su atsakove nutraukta….

202006.22

DĖL VEKSELIO PATEIKIMO APMOKĖTI IR REIKALAVIMŲ PAREIŠKIMO PAGAL NEAPMOKĖTĄ VEKSELĮ ATRIBOJIMO

Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės skolą, kuri buvo užtikrinta atsakovės ieškovei išrašytais paprastaisiais neprotestuotinais vekseliais. Vekseliuose nurodytais terminais atsakovė neįvykdė savo prievolės. Preliminariu sprendimu ieškinys patenkintas, tačiau atsakovė pateikė dėl jo prieštaravimus. Taip pat atsakovė pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti vekselius negaliojančiais. Pirmosios instancijos teismas preliminarų sprendimą paliko nepakeistą, atsakovės priešieškinį atmetė. Apeliacinės instancijos teismas…

202006.15

DĖL VIENAŠALIŠKO VARTOJIMO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO

Ieškovas prašė nutraukti jo ir atsakovės sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį ir įpareigoti atsakovę grąžinti ieškovui sumokėtus pinigus už netinkamos kokybės prekę – televizorių. Ieškovas nurodė, kad iš atsakovės valdomos parduotuvės įsigytas televizorius po pusmečio pradėjo gesti – neveikė arba striginėjo internetinės programos, trikdžiai atsinaujindavo net ir po remonto specializuotame gamintojo servise. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino….

202002.17

DĖL VARTOJIMO KREDITO SUTARTIES SĄLYGŲ VERTINIMO SĄŽININGUMO ASPEKTU, INFORMAVIMO IR KREDITINGUMO VERTINIMO PAREIGŲ VARTOJIMO KREDITO TEISINIUOSE SANTYKIUOSE

Ieškovė (juridinis asmuo) prašė priteisti iš atsakovės (fizinio asmens) negrąžintą paskolą bei palūkanas. Ieškovė savo reikalavimą kildino iš vartojimo kredito sutarties. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį patenkino. Kasacinis teismas pažymėjo, kad pagal kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką teismas ex officio turi kvalifikuoti vartojimo sutartis. Teismai turi atlikti tokių sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolę…

202002.03

REIKŠMINGOS 2019 METŲ DARBO TEISĖS BYLOS

Dėl diskriminacijos darbo santykiuose draudimo Ieškovės (darbuotojos) prašė panaikinti atsakovės (progimnazijos) sprendimą, kuriuo joms buvo nustatytas pareiginės algos koeficientas, ir priteisti neišmokėtą darbo užmokestį. Ieškovių teigimu, jos diskriminuojamos socialinės padėties pagrindu, nes atsakovė pedagoginį darbą dirbantiems darbuotojams nustatė didesnį leistiną pareiginės algos koeficientą, nei nepedagoginį darbą dirbantiems darbuotojams. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė. Apeliacinės instancijos…

201912.20

DĖL BYLOS TEISMINGUMO SPRENDŽIANT IŠLAIKYMO VAIKAMS PRITEISIMO KLAUSIMĄ

Ieškovė (gyvenamąją vietą deklaravusi Lietuvoje, tačiau gyvenanti Airijoje) ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo (gyvenančio Jungtinėje Karalystėje) išlaikymą vaikams. Atsakovas priešieškiniu prašė nustatyti bendravimo su vaikais tvarką. Pirmosios instancijos teismas tenkino dalį ieškinio ir dalį priešieškinio. Apeliacinės instancijos teismas ieškinį paliko nenagrinėtą. Kasacinis teismas pažymėjo, kad byla turi tarptautinį elementą, todėl klausimams dėl išlaikymo priteisimo taikomas…

201911.15

DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į STATOMĄ DAIKTĄ ĮGIJIMO

Ieškovas, be kitų reikalavimų, prašė pripažinti, kad jis yra inžinerinių tinklų, statomų pagal jam išduotą statybos leidimą, statytojas ir bendraturtis. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad naujo statinio statytoju gali būti pripažįstamas tik toks asmuo, kuris atitinka šias sąlygas: 1) investuoja lėšas į statybą ir kartu įgyvendina užsakovo teises;…

201909.20

DĖL BENDRAVIMO SU VAIKU TVARKOS IR IŠLAIKYMO DYDŽIO NUSTATYMO

Bylos esmė Santuokos nutraukimo byloje, be kitų klausimų, buvo sprendžiamas nepilnamečio vaiko bendravimo su tėvais nustatymo bei vaiko išlaikymo klausimas. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai vaiko gyvenamąją vietą nustatė su motina (ieškove). Iš tėvo (atsakovo) priteisė išlaikymą vaikui. Taip pat nustatė atsakovo ir ieškovės bendravimo su vaiku tvarką. Dėl bendravimo tvarkos Kasacinis teismas pažymėjo, kad…

201908.22

DĖL VAIKO GYVENAMOSIOS VIETOS PAKEITIMO

Ieškovas, be kitų reikalavimų, prašė nustatyti dukters gyvenamąją vietą su juo. Ieškovas nurodė, kad, teismui bendru sutuoktinių sutarimu nutraukus jo ir atsakovės santuoką, nepilnamečio sūnaus gyvenamoji vieta nustatyta su ieškovu, nepilnametės dukters – su atsakove. Tačiau atsakovė išvyko dirbti į užsienį, dukrą palikusi ieškovo priežiūrai. Kai atsakovė būna Lietuvoje, ji ir nepilnametė dukra apsistoja atsakovės…

201907.07

DĖL ŽALOS DYDŽIO NUSTATYMO PAGAL TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMĄJĮ DRAUDIMĄ

Ieškovai prašė priteisti iš atsakovės (draudimo bendrovės) žalos atlyginimą už eismo įvykio metu apgadintą jų automobilį. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė. Apeliacinės instancijos teismas patenkino ieškinio dalį. Kasacinis teismas pažymėjo, kad transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo teisinis reguliavimas suponuoja, jog dėl eismo įvykio padaryta žala dėl transporto priemonės sugadinimo apima išlaidas, būtinas sugadintam…