202101.06

DĖL KOMERCINĖS PASLAPTIES SAMPRATOS IR NESĄŽININGO KONKURAVIMO

Ieškovė (buvusi darbdavė) prašė teismo priteisti solidariai iš atsakovų (ieškovės buvusio darbuoto – gamybos direktoriaus ir jo naujai įsteigtos bendrovės) žalos atlyginimą. Ieškovė ir atsakovas (buvęs darbuotojas) buvo sudarę susitarimą dėl komercinės paslapties išsaugojimo. Ieškovės teigimu, atsakovas neteisėtai pasinaudojo komercinę paslaptį sudarančia informacija apie ieškovės žaliavų tiekėjus, prarastos klientės (užsakovės) poreikius. Be to, atsakovų siūlymu…

202101.03

DĖL NAUDOJIMOSI ŽEMĖS SKLYPU TVARKOS NUSTATYMO

Ieškovė prašė teismo nustatyti naudojimosi žemės sklypu tvarką. Pirmosios instancijos teismas patvirtino ieškovės ir tam tikrų atsakovų sudarytą dalinę taikos sutartį pagal ieškovės pateiktą žemės sklypo planą. Apeliacinės instancijos teismas atmetė ieškinį ir atsisakė patvirtinti dalinę taikos sutartį. Apeliacinės instancijos teismas nusprendė, kad, nustačius žemės sklypo naudojimosi tvarką pagal ieškovės pateiktą žemės sklypo planą, pažeidžiamos…

202012.22

DĖL AUTOMOBILIO REMONTO SUTARTIES KVALIFIKAVIMO KAIP VARTOJIMO SUTARTIES, PAGAL TOKIĄ SUTARTĮ DARBŲ KOKYBĖS, INFORMAVIMO PAREIGOS BEI JOS SĄLYGŲ VERTINIMO SĄŽININGUMO ASPEKTU

Ieškovė (rangovė) teismo prašė atmesti atsakovo (užsakovo) reikalavimą grąžinti už automobilio remontą sumokėtus pinigus, kurį buvo patenkinusi Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Atsakovas priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovės pinigus, sumokėtus už netinkamai atliktus automobilio remonto darbus. Šioje byloje nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas sudarė užsakomų darbų paraišką-sutartį dėl automobilio remonto, kurioje buvo nurodyti atsakovo nusiskundimai…

202012.10

DĖL SKYRIUM GYVENANČIO TĖVO BENDRAVIMO SU VAIKAIS TVARKOS NUSTATYMO

Ieškovas prašė teismo nustatyti tokią jo bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarką, kad atsakovė būtų įpareigota kiekvieno mėnesio savaitgalį, taip pat per Velykas, atvežti vaikus į ieškovo gyvenamąją vietą Lietuvoje. Atsakovė su nepilnamečiais sūnumis gyvena Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nustatė ieškovo bendravimo su vaikais tvarką, pagal kurią ieškovas su nepilnamečiais sūnumis…

202011.29

DĖL NEKONKURAVIMO SUSITARIMO IR JO ATLYGINTINUMO

Ieškovė (buvusi darbdavė) teismo prašė priteisti iš atsakovės (buvusios darbuotojos) baudą už 2015 m. balandžio 23 d. susitarimo dėl komercinės (gamybinės) paslapties neatskleidimo ir nekonkuravimo (toliau – Susitarimas) pažeidimą. Atsakovė priešieškiniu prašė teismo Susitarimą pripažinti negaliojančiu. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai sprendė, kad atsakovė pažeidė Susitarimą, ir priteisė iš jos ieškovei Susitarime nurodytą baudą, o…

202011.28

DĖL STATYBOS RANGOS SUTARTIES KVALIFIKAVIMO KAIP VARTOJIMO SUTARTIES

Ieškovas (užsakovas) teismo prašė nutraukti su atsakove (rangove) sudarytą rangos sutartį, kuria atsakovė įsipareigojo atlikti pastato šildymo sistemos atkūrimo darbus ieškovo name, o ieškovas sumokėti už atsakovės atliktus darbus (toliau – Sutartis), bei priteisti iš atsakovės pagal nurodytą Sutartį sumokėtą darbų kainą. Ieškovas nurodė, kad, pasikeitus aplinkybėms, jis prarado suinteresuotumą Sutartimi ir nori ją nutraukti…

202011.26

DĖL PROCESO ATNAUJINIMO SANTUOKOS NUTRAUKIMO BYLOJE

Pareiškėja prašė atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje, kurioje išspręstas suinteresuotų asmenų santuokos nutraukimo bendru sutarimu klausimas. Pareiškėja nurodė, kad ji, suinteresuoto asmens buvusio sutuoktinio kreditorė (perėmusi reikalavimo teisę iš ankstesnio kreditoriaus, o pastarasis – iš pradinės kreditorės), privalėjo, tačiau nebuvo informuota apie bylą, o priimtas sprendimas santuokos nutraukimo byloje pažeidžia jos teises, nes dalijant santuokos…

202011.25

DĖL PRIVALOMOSIOS MEDIACIJOS ŠEIMOS GINČUOSE

Tarp ginčo šalių buvo sudarytos sutartys dėl nepilnamečių vaikų materialinio išlaikymo bei jo teikimo sąlygų. Ieškovo teigimu, pagal šias sutartis jis turi teisę reikalauti iš atsakovės gautų lėšų panaudojimo ataskaitų ir tokias ataskaitas gauti per 5 darbo dienas, tačiau, ieškovui pareikalavus, atsakovė tokių ataskaitų nepateikė, todėl jis kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė įpareigoti…

202011.12

DĖL TARPTAUTINIO PAVELDĖJIMO

Pareiškėjas prašė teismo panaikinti notarės nutarimą atsisakyti atlikti notarinį veiksmą ir įpareigoti notarą užvesti paveldėjimo bylą pagal turto registravimo vietą ir išduoti pareiškėjui paveldėjimo teisės į pareiškėjo mirusios motinos palikimą liudijimą. Pareiškėjas yra Lietuvos pilietis. Jo motina, taip pat Lietuvos pilietė, sudarė santuoką su Vokietijos piliečiu ir persikėlė gyventi su sūnumi pas sutuoktinį į Vokietiją;…

202011.10

DĖL ĮSTATYMO NUSTATYTO TERMINO KREDITORIAUS REIKALAVIMUI PALIKĖJO ĮPĖDINIAMS PAREIKŠTI ATNAUJINIMO

Pareiškėja Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) prašė teismo atnaujinti praleistą CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą pareikšti kreditoriaus reikalavimą palikėjo įpėdiniams, argumentuodama tuo, kad įstatyme nustatytą terminą praleido dėl objektyvių priežasčių, nes pareiškėja palikėjo kreditore tapo tik po mokestinio patikrinimo, kuriuo konstatuotas palikėjo (kaip mokesčių mokėtojo)…

202010.16

DĖL RAŠYTINĖJE SUTARTYJE ESANČIŲ ASMENŲ PARAŠŲ ĮRODOMOSIOS REIKŠMĖS IR VERTINIMO, SPRENDŽIANT DĖL SUTARTIES PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIA

Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir ieškovė, bendrovė) teismo prašė pripažinti jos ir atsakovo sudarytą transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį bei vėlesnes šios transporto priemonės perleidimo sutartis niekinėmis ir negaliojančiomis. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė. Kasacinis teismas nurodė, kad paprastai visi rašytiniai dokumentai yra patvirtinami sandorius sudarančių asmenų parašais. CK 1.76 straipsnio 1…

202009.16

DĖL ATSAKOMYBĖS UŽ PAPILDOMAS KROVINIO TRANSPORTAVIMO IŠLAIDAS, KAI KROVINYS BUVO GABENAMAS NESILAIKANT EISMO SAUGUMO REIKALAVIMŲ

Ieškovė (vežėja) prašė priteisti iš atsakovės (krovinio gavėjos) skolą, o atmetus ši reikalavimą – nuostolių atlyginimą. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies, o apeliacinės instancijos teismas – atmetė. Kasacinis teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijai (toliau – CMR konvencija) būdingas griežto reguliavimo efektas, sprendė, kad CMR konvencijos 17 straipsnio…