DĖL KONFIDENCIALUMO SUTARTIES PAŽEIDIMO IR DARBDAVIO PAREIGOS ĮRODYTI, KAD DARBUOTOJUI SUTEIKTA INFORMACIJA YRA KONFIDENCIALI

Bylos esmė

Byloje sprendžiamas klausimas dėl konfidencialumo sutarties pažeidimo ir darbdavio pareigos įrodyti, kad darbuotojui suteikta informacija yra konfidenciali.

Šioje byloje ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų (buvusių darbuotojų ir bendrovės, kurioje  jie šiuo metu dirba) 40 051,61 Eur žalos atlyginimą dėl komercinės paslapties atskleidimo ir panaudojimo, taip pat iš buvusių darbuotojų – 5792,40 Eur baudas dėl konfidencialumo sutarties pažeidimo. Ieškovas teigė, kad atsakovai neteisėtai ir nesąžiningai, atskleisdami, gaudami ir naudodami ieškovo komercinę paslaptį (konfidencialią informaciją) sudarančius duomenis, iš ieškovo perviliojo dalį klientų, taip atlikdami nesąžiningos konkurencijos veiksmus.

Bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas ieškinį patenkino iš dalies: priteisė ieškovui iš atsakovų solidariai 37 688,35 Eur žalos atlyginimo, taip pat iš vieno buvusio darbuotojo 900 Eur, iš kito – 400 Eur baudas. Apeliacinės instancijos teismas priėmė naują sprendimą – ieškinį atmetė.

Kasacinio teismo išaiškinimai

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs ieškovo kasacinį skundą, konstatavo, kad duomenys apie ieškovo klientus gali būti pripažinti komercine paslaptimi, jei būtent ieškovas įrodo, kad konkretūs duomenys buvo jo sukaupti dedant atitinkamas pastangas, dėl ilgamečių ryšių su atitinkamu klientu (klientais), turi komercinę vertę, o konkurentui būtų sunku gauti tokią informaciją pačiam neinvestavus pakankamai laiko ir pastangų. Tam tikra su klientais susijusi informacija (pvz., darbo su klientais metodai, derybų vedimo būdai, geroji praktika) gali tapti neatsiejama su klientais tiesiogiai dirbusių darbuotojų gebėjimų, įgūdžių bei žinių dalimi ir dėl šios priežasties nepripažįstama komercine paslaptimi.

Pagal DK 39 straipsnį, išskirtini šie konfidencialios informacijos požymiai: a) tai yra informacija, kuri darbuotojo gauta tiesiogiai iš darbdavio arba dėl darbuotojo atliktos darbo funkcijos (pvz., iš klientų, partnerių, valstybės institucijų); b) konkretūs duomenys, sudarantys konfidencialią informaciją, turi būti šalių aptarti ir nurodyti konfidencialumo susitarime; c) darbdavys imasi protingų priemonių tokiai informacijai apsaugoti; d) informacija nepatenka į sąrašą informacijos, kuri pagal įstatymą ar savo pobūdį apskritai negali būti laikoma konfidencialia (nepriklausomai nuo šalių valios). Į pastarąją kategoriją (informacijos, kuri pagal įstatymą arba savo pobūdį negali būti laikoma konfidencialia) neabejotinai patenka informacija, kuri yra vieša, akivaizdi (plačiai žinoma), viešai paskelbta arba lengvai gaunama toje aplinkoje, kurioje paprastai dirbama su tokia informacija.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat išaiškino, kad pasibaigus darbo santykiams teisinė atsakomybė už pareigos saugoti konfidencialią informaciją pažeidimą darbuotojui gali kilti pažeidus pareigą saugoti buvusio darbdavio komercines paslaptis arba su juo sudarytame konfidencialumo susitarime nurodytą specifinio pobūdžio konfidencialią informaciją, kuri nėra neatsiejama darbuotojo gebėjimų, žinių ir įgūdžių dalis.

Kilus ginčui dėl buvusio darbuotojo galimo konfidencialumo įsipareigojimo (konfidencialumo sutarties) pažeidimo, teismas ar kitas darbo ginčą nagrinėjantis organas, visų pirma, turi patikrinti, ar konfidencialumo susitarime nurodyta informacija pagal teisės aktus ar pagal jos paskirtį gali būti laikoma konfidencialia, be kita ko, ar ši informacija nėra viešai prieinama, ar priskirtina darbuotojo įprastomis darbo aplinkybėmis sąžiningai įgytai patirčiai, įgūdžiams, gebėjimams ar žinioms, kurių naudojimas konfidencialumo susitarimu negali būti ribojamas. Aplinkybę, kad konkreti informacija atitinka saugotinos konfidencialios informacijos požymius, turi įrodyti ieškovas.

Rezultatas

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas panaikino apeliacinės instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atmesti ieškinio reikalavimai priteisti baudas už konfidencialumo sutarčių pažeidimą, ir šią bylos dalį grąžino nagrinėti iš naujo, o sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinio reikalavimas priteisti žalos atlyginimą, paliko nepakeistą.

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2023 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-152-823/2023

 

APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI teikia teisines paslaugas, susijusias su darbo teise, darbo ginčais ir komercinių paslapčių apsauga, darbuotojų nekonkuravimu ir konfidencialumo susitarimais

Sekite mūsų naujienas Facebook

Pasidalinkite straipsniu!

Facebook
LinkedIn
Scroll to Top

Šioje svetainėje pakenas.eu yra naudojami slapukai siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę ir statistikos tikslais. Jeigu nepageidaujate, kad slapukai būtų saugomi jūsų naršyklėje prašome juos išjungti savo naršyklės nustatymuose. Daugiau informacijos kaip mes tvarkome jūsų duomenis galite rasti privatumo politikos puslapyje.