Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti.

Mūsų teisininkų komanda sprendžia visus su nuosavybės teise ir jos įgyvendinimu susijusius klausimus.

  • Nuosavybės teisių įgyvendinimas (pvz., pirkimas, pardavimas, nuoma, dovanojimas, teritorijų planavimas, ir kt.);
  • Nuosavybės teisių apribojimai (pvz., areštas, specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir kt.);
  • naudojimo ir valdymo klausimai;
  • Atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės;
  • Naudojimosi tvarkos nustatymas;
  • Servitutai (nustatymas, panaikinimas, pakeitimas);
  • Savavalinė, neteisėta statyba;
  • Besiribojančių žemės sklypų savininkų interesų derinimas (pvz., žemės sklypų ribos, prie sklypo ribos, želdinių sodinimas, insoliacija, paviršinių nuotekų nutekėjimas ir kt.);
  • ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose.

Dėl konsultacijų, dokumentų parengimo ir atstovavimo susisiekite telefonu +37064771764