Ši sritis yra betarpiškai susijusi su nekilnojamojo turto teisiniais santykiais ir apima tokius klausimus, kaip teritorijų planavimas (detalieji planai, jų koregavimas, keitimas), žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas, sklypų formavimas, jų (padalijimas, sujungimas), laisvos valstybinės žemės prijungimas, žemės apribojimų (servitutai, specialiosios sąlygos) , , besiribojančių žemės sklypų savininkų ginčai, ginčai dėl viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų.

Šioje srityje konsultuojame, tarpininkaujame, padedame parinkti teisių gynimo būdus, suteikiame teisinę pagalbą ginant pažeistas teises ir teisėtus interesus.