DĖL RANGOVO IR SUBRANGOVO ATSAKOMYBĖS ŽALĄ PADARIUS TREČIAJAM ASMENIUI

Bylos esmė

Byloje sprendžiamas klausimas, dėl rangovo ir subrangovo atsakomybės žalą padarius trečiajam asmeniui, jų rizikos ir atsakomybės paskirstymo.

Atsakovas kaip rangovas, vykdė lauko lietaus nuotekų vamzdyno įrengimo darbus, darbams atlikti pasitelkdamas subrangovą. Šiems darbams atlikti rangovas davė subrangovui leidimą. Nors subrangovas įspėjo rangovą, kad atliekant darbus nepatikslinus darbų projekto bei esant klaidai projekte yra labai didelis pavojus, jog vamzdžiai gali būti pažeisti, taip pat paprašė patikslinti tikslią vamzdžio vietą atkasant, tačiau rangovas vis tiek neatšaukė duoto leidimo vykdyti darbus ir nurodė juos atlikti kuo greičiau. Vykdant lietaus nuotekų vamzdyno prastūmimo darbus, buvo pažeista trečiajam asmeniui (ieškovui) priklausanti šilumos tiekimo trasa. Subrangovas teigė, kad neturėjo pagrindo atsisakyti vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, todėl gavęs rangovo patvirtinimą, tęsė darbus.

Pažeidus šilumos tiekimo trasos vamzdžius kilo žala trečiajam asmeniui – Ieškovui, taigi ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovo (rangovo) žalos atlyginimą.

Bylą išnagrinėję pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai žalos atlyginimą priteisė iš atsakovo.

Atsakovas kasaciniu apskundė apeliacinės instancijos teismo nutartį, nurodydamas, kad bylą nagrinėję teismai priėmė nepagrįstą sprendimą dėl rangovo ir subrangovo atsakomybės, žalą padarius trečiajam asmeniui, žala gali būti priteista tik iš subrangovo, todėl ieškinys atmestinas.

Kasacinio teismo išaiškinimai

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad byloje susiklostė vadinamojo objektyvaus bendrininkavimo situacija, kai kiekvienas iš pažeidėjų prisidėjo prie žalos atsiradimo iš esmės. Nors tiesiogiai ieškovui žalą padarė subrangovas, tačiau pats rangovas reikšmingai prisidėjo prie žalos atsiradimo, taip pat pažeidė bendrąją rūpestingumo pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Be to, tiek rangovo (atsakovo), tiek subrangovo veiksmai buvo priežastiniu ryšiu susiję su žalos ieškovui atsiradimu.

Teisėjų kolegija pabrėžė, kad objektyvusis bendrininkavimas padarinių prasme sukuria solidariąją skolininkų atsakomybę. Solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su paslaugų teikimu, jungtine veikla arba kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu (CK 6.6 straipsnio 3 dalis).

Kasacinis teismas, aiškindamas solidariosios atsakomybės taikymą deliktiniams santykiams, yra konstatavęs, kad paprastai solidarioji atsakomybė tokiems santykiams taikoma tada, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) asmenis sieja bendri veiksmai dėl padarinių; 2) asmenis sieja bendri veiksmai dėl neteisėtų veiksmų, t. y. šiuo atveju solidarioji atsakomybė galima, net jei neteisėtai veikęs asmuo tiesiogiai nepadaro žalos, bet žino apie tiesiogiai žalą padariusio asmens veiksmų neteisėtumą; 3) asmenys, nors tiesiogiai ir nepadaro žalos, bet prisideda prie jos kurstymo, inicijavimo ar provokacijos, t. y. iš esmės juos sieja bendra kaltė, nesvarbu, tai padaryta tyčia ar dėl neatsargumo; 4) asmenų nesieja bendri neteisėti veiksmai ir jie vienas apie kitą nežino, bet padaro žalos, ir neįmanoma nustatyti, kiek vienas ar kitas prisidėjo prie tos žalos atsiradimo, arba žala atsirado tik dėl jų abiejų veiksmų; 5) pareiga atlyginti žalą atsiranda skirtingu pagrindu.

Rezultatas

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad šioje byloje buvo visos pagal įstatymą nustatytos rangovo ir subrangovo atsakomybės, žalą padarius trečiajam asmeniui, sąlygos, reikalingos jų solidariajai atsakomybei taikyti. Ieškovas, kaip nukentėjęs asmuo, turėdamas pasirinkimo laisvę, kuriam iš žalą padariusių asmenų reikšti reikalavimą dėl žalos atlyginimo, ieškinį reiškė rangovui kaip solidariajam atsakovui.

Išnagrinėjęs bylą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nenustatė pagrindo tenkinti atsakovo (rangovo) kasacinį skundą, todėl paliko nepakeistą apeliacinės instancijos teismo nutartį, kuria ieškovui priteistas žalos atlyginimas iš atsakovo (rangovo).

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2023 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-139-403/2023

 

APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI teikia teisines paslaugas, susijusias su rangos teisiniais santykiais, statyba, nekilnojamuoju turtu

Sekite mūsų naujienas Facebook

Pasidalinkite straipsniu!

Facebook
LinkedIn
Scroll to Top

Šioje svetainėje pakenas.eu yra naudojami slapukai siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę ir statistikos tikslais. Jeigu nepageidaujate, kad slapukai būtų saugomi jūsų naršyklėje prašome juos išjungti savo naršyklės nustatymuose. Daugiau informacijos kaip mes tvarkome jūsų duomenis galite rasti privatumo politikos puslapyje.