202204.27

DĖL NAUDOJIMOSI KAIMYNŲ ĮRENGTU PRIVAŽIAVIMO KELIU

Situacija: Nedidelio gyvenamojo kvartalo „Pirmūnai“ gyventojai savo pastangomis ir lėšomis įsirengė (išsiasfaltavo) kelią privažiavimui prie jiems priklausančių žemės sklypų. Šis kelias ribojasi su dideliu žemės sklypu. Šį sklypą jo savininkas Naglis ketina suskirstyti į mažesnius sklypelius ir įkurti savo kvartalą. Kvartalo „Pirmūnai“ gyventojai nerimauja, nes girdėjo gandus, kad kaimynas Naglis privažiavimus į savo kvartalą numato…

202004.22

AKCIJŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS

Apie ketinimą parduoti visas ar dalį uždarosios akcinės bendrovės akcijų akcininkas privalo raštu pranešti uždarajai akcinei bendrovei, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal klases ir pardavimo kainą. Pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas uždarosios akcinės bendrovės akcijas turi akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo uždarojoje akcinėje bendrovėje dieną buvę jos akcininkai. Uždarosios akcinės bendrovės vadovas ne…

201702.01

DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ ATSISKAITYMO SU KREDITORIAIS EILIŠKUMO

Teisinis reglamentavimas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.9301 straipsnis papildė Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą nuo 2013 m. gegužės 7 d. (Žin., 2013, Nr. 46-2246) bei yra taikomas juridiniams asmenims. Šiame kodekso straipsnyje įtvirtinama pareiga skolininkams – juridiniams asmenims, kurie neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalomai vykdyti atsiskaitymus nustatytomis kreditorių eilėmis: 1) pirmąja eile atsiskaityti…

201702.01

DĖL NEBAIGTO STATYTI STATINIO NAUDOJIMO

Teisinis reglamentavimas Statinio statybos užbaigimą, bei galimą atsakomybę už statinio naudojimą pažeidžiant įstatymuose nustatytus statinio naudojimo reikalavimus, numato šie teisės aktai: LR Statybos įstatymas; LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas. Statybos įstatymas numato, jog statinių naudotojai pastatytą naują ypatingą ar neypatingą statinį gali naudoti tik įvykdžius šio įstatymo nustatytus reikalavimus: statinių statyba turi būti užbaigiama surašant…