201702.01

DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ ATSISKAITYMO SU KREDITORIAIS EILIŠKUMO

Teisinis reglamentavimas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.9301 straipsnis papildė Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą nuo 2013 m. gegužės 7 d. (Žin., 2013, Nr. 46-2246) bei yra taikomas juridiniams asmenims. Šiame kodekso straipsnyje įtvirtinama pareiga skolininkams – juridiniams asmenims, kurie neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalomai vykdyti atsiskaitymus nustatytomis kreditorių eilėmis: 1) pirmąja eile atsiskaityti…

201702.01

DĖL NEBAIGTO STATYTI STATINIO NAUDOJIMO

Teisinis reglamentavimas. Statinio statybos užbaigimą, bei galimą atsakomybę už statinio naudojimą pažeidžiant įstatymuose nustatytus statinio naudojimo reikalavimus, numato šie teisės aktai: LR Statybos įstatymas; LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas. Statybos įstatymas numato, jog statinių naudotojai pastatytą naują ypatingą ar neypatingą statinį gali naudoti tik įvykdžius šio įstatymo nustatytus reikalavimus: statinių statyba turi būti užbaigiama surašant…