202205.17

SUŽADĖTUVIŲ NUTRAUKIMO TEISINĖS PASEKMĖS

Sužadėtuvės – susitarimas tuoktis, kuris gali būti išreikštas žodžiu arba raštu. Sudarantys susitarimą tuoktis asmenys savo tarpusavio ryšius vertina kaip artimus, nuolatinius, ilgalaikius ir pastovius. Susitarimas tuoktis neįpareigoja ir negali būti įgyvendintas prievarta, tačiau gali sukelti tam tikras LR Civiliniame kodekse numatytas teisines pasekmes. Kad susitarimas tuoktis sukeltų tam tikras teisines pasekmes, jis turi būti…

202204.28

BENDROJI DALINĖ NUOSAVYBĖ: NAUDOJIMOSI TVARKA, ATIDALIJIMAS

Kas yra bendroji dalinė nuosavybė? Civilinis kodeksas (CK) apibrėžia bendrosios nuosavybės teisę kaip dviejų ar kelių savininkų teisę valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti (CK 4.72 str. 1 d.). Bendrosios dalinės nuosavybės teisė yra, kai bendrosios nuosavybės teisėje nustatytos kiekvieno savininko nuosavybės teisės dalys (CK 4.73 str. 1 d.). Pavyzdžiui, du…

202203.21

SANTUOKOS NUTRAUKIMAS IR SKYRYBOS

Kuo skiriasi santuokos nutraukimas ir skyrybos? Siaurąją prasme – tai tos pačios reikšmės žodžiai. Plačiąja prasme, skyrybomis gali baigtis ne tik santuoka, tačiau ir bendras šalių gyvenimas nesusituokus, kai santuoka nėra sudaryta, o šalys kartu gyvena nesusituokusios. Santuoką galima nutraukti tik teismo tvarka. Teismo tvarka skyrybos gali būti vykdomos bendru sutarimu, kai pasirašomas bendras šalių…

202202.09

AKCIJŲ PIRKIMAS PARDAVIMAS 2022

Akcijų pirkimas pardavimas – tai savarankiškas sutarčių teisės institutas, kuris reguliuoja akcijų turėtojo (akcininko) ir akcijų įgijėjo tarpusavio santykius, kylančius iš akcijų pardavimo. Akcijų pirkimas pardavimas taip pat gali būti suprantamas kaip sandoris, kai sudaroma akcijų pirkimo pardavimo sutartis. Akcijų pirkimo pardavimo sutarties dalykas – tai akcinės bendrovės arba uždarosios akcinės bendrovės akcijos. Akcijų pirkimo…

202112.15

SERVITUTŲ NUSTATYMAS TEISMO SPRENDIMU

Kas yra servitutas ir kaip jis nustatomas? Civilinis kodeksas (CK) apibrėžia servitutą kaip teisę į svetimą nekilnojamąjį daiktą, kuri suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimą, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą (CK 4.111 str.). Paprasčiau tariant, servituto teisė jos turėtojui suteikia…

202111.19

NETEISĖTAS ATLEIDIMAS IŠ DARBO

Darbuotojo atleidimas iš darbo gali būti pripažintas neteisėtu dėl netinkamo atleidimo pagrindo arba netinkamai įvykdytos darbuotojo atleidimo procedūros. Darbuotojas dėl atleidimo pripažinimo neteisėtu gali kreiptis į Darbo ginčų komisiją ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tada kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą. Gali pasitaikyti, jog darbuotojui nėra pranešta, jog jis atleistas…

201805.28

KĄ TURI ŽINOTI KIEKVIENAS? BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) yra teisinė sistema, nustatanti duomenų Europos Sąjungoje (ES) asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo gaires. Reglamentas buvo priimtas 2016 m. balandžio mėnesį ir papildo ES bendrąją piliečių duomenų apsaugos politiką. BDAR nustato duomenų tvarkymo ir asmens teisių principus, taip pat numato atsakomybę už BDAR pažeidimus. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas yra svarbus…

201803.23

AKCIJŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS

Akcijų pirkimas – pardavimas privalo būti atliekamas laikantis šių įstatymų – LR Civilinio kodekso, LR Akcinių bendrovių įstatymo. Toliau pateikiama aktuali ir svarbi informacija, ketinantiems įsigyti arba parduoti uždarosios akcinės bendrovės akcijas. Akcijų pirkimo – pardavimo procedūra Apie ketinimą parduoti visas ar dalį uždarosios akcinės bendrovės akcijų akcininkas privalo raštu pranešti uždarajai akcinei bendrovei, nurodydamas…

201709.22

SKYRYBOS. NUO KO PRADĖTI

ĮŽANGA. Skyrybos teisine kalba dar vadinamos santuokos nutraukimu yra šeimos ir santuokinių santykių pabaiga bendru sutuoktinių sutarimu arba vieno iš jų pageidavimu. Pagal šiuo metu Lietuvos Respublikoje galiojantį teisinį reglamentavimą skyrybos vyksta tik teismine tvarka, nepriklausomai nuo to, sutuoktiniai turi vaikų ar ne, jų vaikai pilnamečiai ar ne. Paplitęs mitas, kad santuoką galima nutraukti metrikacijos…