Kas yra šeimos teisė?

Šeimos teisė – tai civilinės teisės pošakis, kuris apima įvarius fizinių asmenų turtinius ir neturtinius santykius, kurie atsiranda santuokos, bendro gyvenimo nesusituokus, partnerystės, įvaikinimo, globos ir rūpybos, išlaikymo ir auklėjimo pagrindu. Šeimos teisės normos nereglamentuoja visų šeimos santykių, o tik kai kurias, svarbiausias, santykių sritis, susijusias su turtiniais klausimais bei tuos santykius, kuriuose bent vienas iš santykių subjektų yra ar socialiai pažeidžiamas suaugęs asmuo. nereglamentuoja, kiek sutuoktiniai ar nesusituokę gyvenantys asmenys gali turėti vaikų, kaip turi būti pasiskirstoma pareigomis namų ūkyje, tačiau šeimos teisė reglamentuoja santuoką, bendrą gyvenimą nesusituokus, santuokos ar bendro gyvenimo nesusituokus nutraukimo teisines pasekmes, šeiminius sutartinius santykius (vedybų sutartis), globos, bendravimo su vaikais ir jų išlaikymo, įvaikinimo, tėvystės klausimus. Kai kurių autorių (C.Schneider) nuomone, šeimos teisė yra absurdas, nes šeimos gyvenimas – tai chaosas, o chaoso neįmanoma reglamentuoti. Žmonės gyvena pagal savo protą, pomėgius, tradicijas, o ne pagal įstatymą.

Šeimos teisiniu santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civilinis kodeksas ir kiti įstatymai, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys.

Advokatų kontoros PAKĖNAS IR PARTNERIAI turi sukaupę didžiulę patirtį, sprendžiant pačias sudėtingiausias šeimos teisės problemas, ir specializuojasi nagrinėjant šeimos teisės reglamentuojamus ginčus pagal tokius šeimos teisės institutus:
– santuokos ir bendro gyvenimo nesusituokusšeimos teisė, seimos teise, skyrybos, santuokos nutraukimas, išlaikymas, alimentai, vedybų sutartys
– vedybų sutarčių
ir tėvų santykiuose
– tėvystės

NURODYTOSE SRITYSE TEIKIAME ŠIAS PASLAUGAS:
Santuokos nutraukimas bendru sutikimu
Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės
Santuokos nutraukimas kai vienas sutuoktinis užsienyje
Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas
Išlaikymo priteisimas
Bendravimo su vaiku tvarkos nustatymas
Bendravimo su vaiku tvarkos nustatymas kai vienas iš tėvų gyvena užsienyje
Šeimos mediacija
Turto dalybos gyvenant nesusituokus
Ginčai dėl vaikų gyvenant nesusituokus
Vedybų sutartis (turto režimo nustatymas ir turto dalybos)
Vedybų sutartis (turto režimo nustatymas)
Tėvystės nustatymas
Tėvystės nuginčijimas

Dėl konsultacijų, dokumentų parengimo, atstovavimo teisme, susisiekite telefonu +37064771764

Santuoka visais atvejais nutraukiama teisme, tačiau kaip ją nutraukti - padiktuoja gyvenimiškos situacijos. Santuoka nutraukti gana paprasta, jei sutuoktiniai kartu nusprendė tai padaryti, susitarė dėl santuokos nutraukimo sąlygų. Ne visada santuoką nutraukti pavyksta greitai, be trukdžių, todėl iškilus nesklandumams juos išspręsti padeda advokatai, teisininkai. Jei santuoka nutraukiama dokumentuose neaptarus svarbių detalių, kurios turi didelę reikšmę tolimesniam būsimų sutuoktinių ir/ ar jų vaikų gyvenimui, neretai tenka pakartotinai kreiptis į teismą, iškelti naują bylą, kurios metu bus išspręsti "pamiršti" klausimai.

Teikiame šias paslaugas:

Santuokos nutraukimas bendru sutikimu yra greičiausias ir galima teigti - paprasčiausias santuokos nutraukimo būdas.
Sutuoktiniai susitarę nutraukti santuoką bendru sutikimu, pasirašo sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurią kartu su tinkamai užpildytu prašymu pateikia teismui. Labai svarbu išsamiai aptarti ką sutuoktiniai susitaria - kaip dalinamas santuokos metu įgytas turtas, kaip dalinamos skolos, su kuo po skyrybų lieka gyventi vaikai, kokio dydžio alimentus privalo mokėti vienas iš tėvų, ir taip toliau. Kiekviena sutartis turi būti pritaikoma sutuoktiniams individualiai, todėl nerekomenduojame pasitikėti internetiniais dokumentų šablonais. Jei sutartimi neaptariami tam tikri turtiniai ar neturtiniai sutuoktinių santykiai po skyrybų, tikėtina, jog į teismą reikės kreiptis pakartotinai ir tokius santykius sureguliuoti vėliau.

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

 

Jei dėl santuokos iširimo kaltas vienas iš sutuoktinių (neištikimybė, nusikaltimai, žiaurus elgesys ir kt.)  santuoką galima nutraukti kito sutuoktinio ieškiniu. Tokiu ieškiniu paprastai prašoma padalinti turtą, priteisti vaikų globą, išlaikymą, nustatyti bendravimo su vaikais tvarką, priteisti neturtinę žalą, dėl to, kad sutuoktinis savo veiksmais sugriovęs santuoką dvasiškai palaužė kitą sutuoktinį. Šiuo atveju skyrybos trunka ilgiau, nei santuoką nutraukiant abiejų sutuoktinių prašymu, sutuoktiniai kviečiami į teismo posėdžius, jei jų neatstovauja advokatai, ir sutuoktinių dalyvavimas nėra pripažintas būtinu. 

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Kai vienas iš sutuoktinių arba abu gyvena užsienyje, santuoka gali būti nutraukiama Lietuvoje, pateikus dokumentus Lietuvos Respublikos teismui. Nutraukiant santuoką privalu aptarti visus turtinius ir neturtinius sutuoktinius liečiančius santykius: privalu padalinti turtą, skolas ir kt. Ieškiniu reiškiamas reikalavimas nustatyti vaikų bendravimo tvarką turi būti susijęs su aplinkybe, kad vienas iš sutuoktinių gyvena užsienyje, t.y. turi būti įvertina kaip dažnai ir kokiu būdu sutuoktinis, negyvenantis su vaikais, galės su jais bendrauti. 

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Mediacija - tai alternatyvus ginčų sprendimo būdas kai šalis taikina trečias asmuo - mediatorius. Mediatorius padeda derybų būdu išspręsti ginčą, susiderėti dėl sąlygų. Mediacija yra vertinga tuo, kad šalys susitarusios dėl taikaus ginčo išsprendimo, bylą baigia taikos sutartimi, taigi, abi šalys tam tikra prasme laimi. 

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

 

Ginčai dėl vaikų atsiranda susituokusiems, taip pat nesusituokusiems asmenims. Svarbu efektyviai spręsti iškilusias problemas, kad vaikams netektų išgyventi tėvų nesutarimų. Sprendžiant ginčus dėl vaikų, teikiame šias paslaugas:

Vaiko gyvenamoji vieta teisme priskiriama vienam iš tėvų. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo gali kreiptis tiek motina, tiek tėvas. Vaiko globa priskiriama tam asmeniui, kuris rūpinasi vaikais, užtikrina vaiko poreikius, tinkamai ugdo, auklėja. Kartu su globa turi būti priteisiamas išlaikymas iš tėvo ar motinos, kuris / kuri negyvena su vaikais nuolatos. Taip pat kartu su globa turi būti nustatoma tėvo ar motinos, kuris / kuri negyvena su vaikais nuolatos bendravimo tvarka. 

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Išlaikymas priteisiamas iš tėvo ar motinos, kuris/ kuri negyvena su vaikais nuolatos. Išlaikymą privalo teikti abu tėvai, todėl iš tėvo ar motinos, kuris/ kuri negyvena su vaikais nuolatos, priteisiama pusė reikalingos vaikui išlaikymo sumos. Tarkim jei vaiko išlaikymui per mėnesi reikia 300 EUR, iš tėvo ar motinos, kuris/ kuri negyvena su vaikais nuolatos priteisiama 150 EUR suma. Kiekvienas vaikas turi savų poreikių, todėl išlaikymo dydis turi būti apskaičiuojamas individualiai. 

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Bendravimo tvarka nustatoma tam tėvui ar motinai, kuris/ kuri negyvena su vaikais nuolatos. Abu tėvai turi teisę dalyvauti vaiko auklėjime, taigi turi būti užtikrinama, kad tėvas ar motina, kuris/ kuri negyvena su vaikais nuolatos, turės galimybę reguliariai bendrauti su vaikais.  Būtina nustatyti bendravimo su vaikais tvarką jei tarp tėvų kyla ginčų dėl matymosi su vaikais dažnumo bei trukmės. 

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Bendravimo tvarka nustatoma tam tėvui ar motinai, kuris/ kuri negyvena su vaikais nuolatos. Abu tėvai turi teisę dalyvauti vaikų auklėjime, taigi turi būti užtikrinama, kad tėvas ar motina, kuris/ kuri negyvena su vaikais nuolatos, turės galimybę reguliariai bendrauti su vaikais.  Kai vienas iš tėvų gyvena užsienyje, jam tampa sudėtinga atvykti pas vaikus kas porą savaičių, taigi tokiu atveju turi būti nustatomi alternatyvūs bendravimo su vaikais būdai. 

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Asmenys gyvenantys drauge gali sukurti bendrą nuosavybę, susilaukti vaikų. Po tokių asmenų išsiskyrimo užgyventas turtas gali būti dalinamas, o ginčai dėl vaikų sprendžiami taip, lyg tokie asmenys būtų sudaręs santuoką. 

Teikiame šias paslaugas:

Nesusituokusių asmenų gyvenimas drauge, ūkio tvarkymas kartu, bendro turto kūrimas asmeninėmis lėšomis ir bendru jų pačių darbu teismui yra pakankamas pagrindas pripažinti buvus tokių asmenų susitarimą dėl jungtinės veiklos (partnerystės) sukuriant bendrąją dalinę nuosavybę. Taigi, sukūrus bendrąją dalinę nuosavybę, ji gali būti dalinama sugyventiniams.

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Sugyventiniams nutraukus bendrą gyvenimą kyla rūpesčiai dėl bendrų vaikų. Ginčai dėl vaikų tarp nesusituokusių asmenų iš esmės nesiskiria nuo ginčų dėl vaikų, kurie sprendžiami tarp susituokusių asmenų. Tėvai turi tas pačias teises ir pareigas susijusias su vaikais, taigi vienam iš tėvų neatliekant pareigų, arba neturint galimybės įgyvendinti savo teisių, ginčai gali būti sprendžiami teisme. 

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Vedybų sutartis tai sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant atskirai. Vedybinė sutartis turi būti tvirtinama notaro.

Teikiamas šias paslaugas:

Vedybų sutartimi gali būti padalinamas sutuoktinių įgytas turtas, bei nustatomas turto režimas ateityje, pvz. visiško turto atskirumo režimas. Tai reiškia, kad sutuoktinių turtas, buvęs bendra jungtine sutuoktinių nuosavybe, yra padalinamas ir tampa asmenine sutuoktinių nuosavybe, o ateityje turtas įgyjamas asmeninėn nuosavybėn to sutuoktinio, kuris jį įgijo. 

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Įstatymas numato, kad sutuoktinių turtas įgytas santuokos metu yra bendras, tačiau šį turto režimą galima pakeisti vedybų sutartimi. Sutuoktiniai turi teisę vedybų sutartyje numatyti, kad:
1) turtas, įgytas tiek iki santuokos, tiek gyvenant susituokus, yra kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė;
2) turtas, kiekvieno sutuoktinio įgytas iki santuokos ir esantis jų asmeninė nuosavybė, po santuokos įregistravimo tampa jų bendrąja jungtine nuosavybe;
3) turtas, įgytas susituokus, yra bendroji dalinė sutuoktinių nuosavybė.

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Tėvystės nustatymas bei nuginčijimas reglamentuojamas Civiliniame kodekse. Šie institutai reikalingi dėl teisingų duomenų apie vaiko tėvus nustatymo. 

Teikiame šias paslaugas:

 

 Jei vaikas gimė nesusituokusiai motinai ir tėvystė nepripažinta, tėvystę gali nustatyti teismas. Dokumentus bylai ruošia advokatai, teisininkai, dažnai tokiose bylose skiriama ekspertizė. 

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Duomenis gimimo įraše apie vaiko motiną ar tėvą leidžiama nuginčyti tik teismo tvarka. Dokumentus bylai ruošia advokatai, teisininkai, dažnai tokiose bylose skiriama ekspertizė.

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ