2020

DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO DARBDAVIO VALIA (DK 59 STR.)

[30-birželio-20 9:46:47]
Ieškovė (darbdavė) prašė pripažinti atsakovės atleidimą iš darbo teisėtu. Ieškovė nurodė, kad atsakovei buvo įteiktas įspėjimas dėl darbo sutarties nutraukimo Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau...

AKCIJŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS

[22-balandžio-20 10:03:36]
Apie ketinimą parduoti visas ar dalį uždarosios akcinės bendrovės akcijų akcininkas privalo raštu pranešti uždarajai akcinei bendrovei, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal klases ir pardavimo...

DĖL BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO NE TEISMO TVARKA PAGRINDŲ

[11-vasario-20 9:36:50]
Pareiškėjas (įmonės akcininkas, turintis 50 proc. akcijų) prašė teismo panaikinti kreditorių susirinkimo protokolą, kuriuo nutarta įmonės bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka, bei įmonės bankroto...

REIKŠMINGOS 2019 METŲ DARBO TEISĖS BYLOS

[3-vasario-20 11:40:25]
Dėl diskriminacijos darbo santykiuose draudimo Ieškovės (darbuotojos) prašė panaikinti atsakovės (progimnazijos) sprendimą, kuriuo joms buvo nustatytas pareiginės algos koeficientas, ir priteisti neišmokėtą darbo užmokestį. Ieškovių...

2019

DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į STATOMĄ DAIKTĄ ĮGIJIMO

[15-lapkričio-19 11:19:02]
Ieškovas, be kitų reikalavimų, prašė pripažinti, kad jis yra inžinerinių tinklų, statomų pagal jam išduotą statybos leidimą, statytojas ir bendraturtis. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai...