202211.15
0

TĖVŲ PAREIGA IŠLAIKYTI NEPILNAMEČIUS VAIKUS. AR TĖVAI GALI BŪTI ĮPAREIGOTI TENKINTI VAIKŲ POREIKIUS SKIRTINGOMIS DALIMIS?

Vaiko išlaikymas – konstitucinė tėvų pareiga. Teisės normose, reglamentuojančiose šeimos santykius, nustatyta, kad materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai, turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Ginčai dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui teikimo beveik visais atvejais kyla nepilnamečių vaikų tėvams nutraukiant santuoką, o jeigu tėvai nebuvo susituokę – nutraukus bendrus santykius. Dėl vaikams teikiamo išlaikymo formos ir dydžio tėvai gali susitarti ir jį teikti gera valia. Tokiu atveju išlaikymo tvarka ir forma nustatoma bendru tėvų susitarimu. Tėvams nesusitarus dėl vaiko išlaikymo, jį nustato

Vienas iš neretai teisme kylančių klausimų nustatant išlaikymą nepilnamečiams vaikams – ar vienas iš tėvų gali būti įpareigotas didesne dalimi prisidėti prie vaiko išlaikymo, t.y. teikti didesnę išlaikymo sumą? Lietuvos Aukščiausiasis teismas, spręsdamas bylas dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio nustatymo ne kartą yra pasisakęs, kad nors įstatymuose yra įtvirtinta abiejų tėvų pareiga teikti išlaikymą savo vaikams, tačiau tai nereiškia, kad kiekvienas iš jų turi teikti vienodo dydžio išlaikymą. Civiliniame kodekse įtvirtintas tėvų valdžios lygybės principas reiškia tai, kad ir pareigos vaikams yra lygios, tačiau konkrečios teisės ir pareigos bei jų apimtis gali skirtis, priklausomai nuo daugelio faktinių aplinkybių, tokių kaip nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta, turtinė padėtis ir pan. Lietuvos Aukščiausiasis yra nurodęs, kad turtinei padėčiai įvertinti svarbu ir tai, kad su vienu iš tėvų lieka ir jam neišvengiamai tenka didesnė dalis aprūpinti nepilnametį vaiką, nes tai susiję su nuolatiniu, kasdieniu materialiniu aprūpinimo užtikrinimu.  Be to, nustatydamas tėvų turtinę padėtį ir išlaikymo vaikui dydį, teismas turi atsižvelgti į išlaikymą vaikui privalančio teikti tėvo (motinos) kitus pagal įstatymą išlaikomus asmenis.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad teismų praktikoje pripažįstama, kad negali priteisti vaikui išlaikyti daugiau, negu objektyviai leidžia tėvų turtinė padėtis, todėl kiekvienu konkrečiu atveju nagrinėdamas bylą dėl išlaikymo priteisimo ar jo dydžio pakeitimo teismas privalo nustatyti tėvų turtinę padėtį, t. y. visas jų gaunamas pajamas, turtą, būtinas išlaidas ir vaiko poreikius. yra nurodęs, kad tėvų turtinė padėtis turi būti vertinama, atsižvelgiant į faktinių aplinkybių visumą: tėvų gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, investicijas, sveikatą, išlaikytinių skaičių, taip pat tėvų elgesį, siekiant uždirbti, gauti pajamas vaikams išlaikyti. Vis dėl to, nustatant vieno iš tėvų turtinę padėtį, vertintinas ne tik jo turimas ir gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas vaikams. Tai reiškia, kad jeigu vienas iš tėvų vengia išlaikyti savo nepilnamečius vaikus nenurodydamas savo tikrųjų pajamų ar nesiekia gauti pakankamo atlyginimo iš kurio galėtų patenkinti savo poreikius ir teikti išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams/vaikui, nors yra darbingas ir gali susirasti gerai apmokamą darbą, teismas įvertindamas šias aplinkybes išlaikymą nepilnamečiams vaikams priteis.

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, ir atsakant į klausimą ar gali būti nustatomas ne vienodo dydžio, t.y. nustatyta vieno iš tėvų pareiga prisidėti didesne dalimi prie nepilnamečio vaiko išlaikymo, galima teigti, kad priteisdamas išlaikymą iš vieno iš tėvų nepilnamečiams vaikams gali nukrypti nuo vienodo dydžio išlaikymo nepilnamečiams vaikams teikimo iš abiejų tėvų principo. Nustatant ne vienodo dydžio išlaikymą nepilnamečiams vaikams iš tėvų, pavyzdžiui iš vieno tėvo didesnę teikiamą išlaikymo sumą, teismas atsižvelgia ir vertina konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes.


Parengta remiantis Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2020 m. spalio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-273-969/2020

APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI teikia teisines paslaugas dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo ir dydžio pakeitimo.

Dėl konsultacijų, dokumentų parengimo, atstovavimo, susisiekite telefonu +37064771764

Sekite mūsų naujienas Facebook