201911.15

DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į STATOMĄ DAIKTĄ ĮGIJIMO

Ieškovas, be kitų reikalavimų, prašė pripažinti, kad jis yra inžinerinių tinklų, statomų pagal jam išduotą statybos leidimą, statytojas ir bendraturtis. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad naujo statinio statytoju gali būti pripažįstamas tik toks asmuo, kuris atitinka šias sąlygas: 1) investuoja lėšas į statybą ir kartu įgyvendina užsakovo teises;…