202110.27

DĖL ATLEIDIMO IŠ DARBO UŽ ŠIURKŠTŲ DARBO PAREIGŲ PAŽEIDIMĄ, DARBO PAREIGŲ ATLIKIMO UŽ DARBOVIETĖS RIBŲ IR NETEISĖTO ATLEIDIMO IŠ DARBO PASEKMĖS – VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO UŽ PRIVERSTINĖS PRAVAIKŠTOS LAIKĄ DYDŽIO BEI JO MAŽINIMO GALIMYBĖS, ATSIŽVELGIANT Į DARBDAVIO FINANSINĘ PADĖTĮ, SUSIKLOSČIUS IŠSKIRTINEI PANDEMIJOS SITUACIJAI

Ieškovas prašė pripažinti neteisėtu atsakovės sprendimą nutraukti darbo sutartį DK 58 straipsnio 3 dalies 1 punkto pagrindu bei taikyti neteisėto atleidimo iš darbo kompensavimo teisines priemones. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai tenkino ieškinį. Šioje byloje nustatyta, kad ieškovas atleistas iš gydytojo odontologo-burnos chirurgo pareigų dėl neatvykimo į darbą šešias darbo dienas. Ginčo tarp šalių dėl…

202110.01

DĖL SERVITUTO NUSTATYMO TEISMO SPRENDIMU

Ieškovai teismo prašė nustatyti neatlygintinį 9 metrų pločio kelio ir antžeminių bei požeminių komunikacijų servitutą per atsakovei nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą pagal ieškovų pateiktus dokumentus. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai atmetė ieškinį. Kasacinis teismas nurodė, kad bylą nagrinėjusių teismų nustatyta, jog ieškovai reikalavimą dėl ginčo servituto nustatymo suformulavo remdamiesi 2014 m. parengtu žemės sklypo…