201601.14

DĖL CK 6.217 STRAIPSNIO TAIKYMO PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ATVEJU

Apžvelgiamoje byloje ieškovė savo reikalavimą dėl preliminariųjų sutarčių nutraukimo grindė CK 6.217 straipsniu, t. y. dėl esminio sutarties pažeidimo – pagrindinių sutarčių nesudarymo be svarbios priežasties. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį tenkino. Kasacinis teismas konstatavo, kad preliminariajai sutarčiai netaikytinos bendrosios sutarčių nutraukimą dėl esminio sutarties pažeidimo reglamentuojančios teisės normos, įtvirtintos CK 6.217 straipsnyje, nes…

201601.09

DĖL IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU LIFTO IŠLAIKYMU IR REMONTU, PASKIRSTYMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS

Apžvelgiamoje byloje ginčas kilo dėl to, ar daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai, gyvenantys tose laiptinėse, kuriose neįrengti liftai, turi proporcingai apmokėti kitose laiptinėse esančių liftų remonto išlaidas. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad liftas yra bendrojo naudojimo objektas, todėl jo išlaikymo ir išsaugojimo išlaidas turi dalytis visi bendraturčiai, o apeliacinės instancijos teismas sprendė…

201601.05

DĖL TEISMO SPRENDIMO DĖL GRĄŽINIMO Į DARBĄ ĮVYKDYMO

Apžvelgiamoje byloje kilo teisės aiškinimo ir taikymo klausimas, ar skubiai vykdytinas teismo sprendimas dėl darbuotojo grąžinimo į darbą laikytinas įvykdytu, kai darbdavys, priėmęs įsakymą dėl darbuotojo grąžinimo į darbą, priima įsakymą dėl darbuotojo nušalinimo nuo pareigų, pagrįstą tuo pačiu faktiniu pagrindu, kaip teismo neteisėtu pripažintas įsakymas dėl darbuotojo atleidimo. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai sprendė,…