201712.28

DĖL KOMPENSACIJOS UŽ KITO SUTUOKTINIO ASMENINĖS NUOSAVYBĖS TEISE TURIMO TURTO PAGERINIMĄ, KAI ŠALYS YRA SUDARIUSIOS VEDYBŲ SUTARTĮ

Atsakovas priešieškiniu santuokos nutraukimo byloje prašė priteisti iš ieškovės kompensaciją už jo įdėtą darbą ir asmenines lėšas į ieškovei asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą. Pirmosios instancijos teismas atsakovo reikalavimą priteisti kompensaciją atmetė, o apeliacinės instancijos teismas nurodyto reikalavimo dalį tenkino. Atsižvelgdamas į ginčo šalių povedybinės sutarties nuostatas, kasacinis teismas nurodė, kad šalys sutartyje susitarė dėl…