201705.10

DĖL ĮRODINĖJIMO NAŠTOS PASKIRSTYMO, KREDITORIUI ĮRODINĖJANT VIENAM SUTUOKTINIUI SUTEIKTOS PASKOLOS PANAUDOJIMĄ ŠEIMOS REIKMĖMS

Ieškovas (kreditorius) prašė pripažinti, kad atsakovų (buvusių sutuoktinių) prievolė grąžinti ieškovui skolą yra solidari, ir šią skolą priteisti iš atsakovės (buvusios sutuoktinės). Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino, o apeliacinės instancijos teismas sprendė priešingai – ieškinį atmetė. Kasacinis teismas konstatavo, kad procesinė pareiga įrodyti, kad sandoris buvo sudarytas šeimos interesais, tenka šaliai, siekiančiai, kad vieno sutuoktinio…

201705.08

DĖL ŽYMINIO MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO SANTUOKOS NUTRAUKIMO BYLOJE

Atsakovas priešieškiniu prašė nutraukti jo ir ieškovės sudarytą santuoką dėl ieškovės kaltės, nustatyti vaikų gyvenamąją vietą su atsakovu, nustatyti bendravimo su vaikais tvarką, priteisti iš ieškovės vaikams išlaikymą. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nustatė atsakovui terminą priešieškinio trūkumams pašalinti (sumokėti papildomą žyminį mokestį už reikalavimą dėl bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo), o jam šio nesumokėjus,…

201705.08

DĖL VARTOJIMO SUTARTYJE TERITORINĮ TEISMINGUMĄ NUSTATANČIOS SĄLYGOS SĄŽININGUMO IR TEISMO TEISĖS IEŠKINIO PRIĖMIMO STADIJOJE PRIPAŽINTI TOKIĄ SĄLYGĄ NESĄŽININGA

Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės negrąžintą vartojimo kreditą, palūkanas ir delspinigius. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai sprendė, kad vartojimo sutartyje nurodytas teritorinis teismingumas spręsti ginčą verslininko buveinės vietos teisme vertintinas kaip nesąžininga vartojimo sutarties sąlyga, todėl turi būti vadovaujamasi bendrąja teismingumo taisykle – ieškinys pareiškiamas teismui pagal atsakovo gyvenamąją vietą. Aiškindamas 1993 m. balandžio 5…

201705.08

DĖL MAISTO PRODUKTŲ IR PAVOJINGO KROVINIO GABENIMO KARTU, TEMPERATŪROS REŽIMO LAIKYMOSI GABENANT MAISTO PRODUKTUS TARPTAUTINIO VEŽIMO KELIAIS

Apžvelgiamoje byloje ieškovė prašė priteisti nuostolius dėl krovinio (maisto produktų) sugadinimo, nes maisto produktai buvo gabenami kartu su akumuliatoriais bei nesilaikant CMR važtaraštyje nustatyto temperatūros režimo. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė, o apeliacinės instancijos teismas sprendė priešingai – ieškinį tenkino. Kasacinis teismas konstatavo, kad 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)…