201711.24

DĖL SĄLYGŲ VYKDYTI ĮMONĖS BANKROTĄ NE TEISMO TVARKA (PRANEŠIMO KREDITORIAMS IR GINČŲ NEBUVIMO)

Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius (toliau – VSDFV Šiaulių skyrius, kreditorius) prašė panaikinti įmonės kreditorių susirinkimo nutarimus įmonės bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka ir bankroto administratoriumi paskirti pasiūlytą asmenį. Pirmosios instancijos teismas kreditoriaus skundą atmetė, o apeliacinės instancijos teismas – tenkino. Apžvelgiamoje byloje kilo ginčai dėl kreditoriaus informavimo apie siūlymą pradėti…

201711.24

DĖL PRITEISTINŲ PROCESINIŲ PALŪKANŲ MOMENTO NUSTATYMO

Ieškovas, išnykus nagrinėjamos civilinės bylos sustabdymo pagrindams, teismui pateikė prašymą atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą ir priteisti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pirmosios instancijos teismas ieškovo nurodytą reikalavimą atmetė, o apeliacinės instancijos teismas – tenkino. Kasacinis teismas nurodė, kad procesinių palūkanų skaičiavimo pradžia ir…

201711.17

DĖL JURIDINIO ASMENS KOLEGIALAUS VALDYMO ORGANO – VALDYBOS – NARIO TEISĖS Į INFORMACIJĄ, ŠIOS TEISĖS RIBOJIMO GALIMYBĖS IR SĄLYGŲ

Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovę nedelsiant – ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos – pateikti ieškovui visų atsakovės valdybos atitinkamo laikotarpio posėdžių protokolus ir jų priedus. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai patenkino ieškinį. Kasacinis teismas nurodė, kad bendrovės kolegialaus valdymo organo – valdybos – nario teisė…

201711.02

DĖL GARSO ĮRAŠO KAIP ĮRODINĖJIMO PRIEMONĖS, NUSTATANT TARP ŠALIŲ SUSIKLOSČIUSIUS PASKOLOS TEISINIUS SANTYKIUS, IR KREDITORIAUS TEISIŲ PAŽEIDIMO KAIP ACTIO PAULIANA SĄLYGOS (DĖL SKOLININKO VEIKSMŲ PO GINČIJAMO SANDORIO SUDARYMO VERTINIMO)

Ieškovai (kreditoriai) prašo teismo atsakovų sudarytą buto ir žemės sklypo pirkimo– pardavimo sutartį pripažinti negaliojančia CK 6.66 straipsnio pagrindu, nes, ieškovų teigimu, taip atsakovai sumažino savo turtą ir dėl šio sandorio tapo nebegalima išieškoti skolų. Pirmosios instancijos teismas ieškinio dalį tenkino, o apeliacinės instancijos teismas ieškinį atmetė. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad garso įrašo darymas…