201805.28

KĄ TURI ŽINOTI KIEKVIENAS? BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) yra teisinė sistema, nustatanti duomenų Europos Sąjungoje (ES) asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo gaires. Reglamentas buvo priimtas 2016 m. balandžio mėnesį ir papildo ES bendrąją piliečių duomenų apsaugos politiką. BDAR nustato duomenų tvarkymo ir asmens teisių principus, taip pat numato atsakomybę už BDAR pažeidimus. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas yra svarbus…