201702.28

DĖL PALIKIMO PRIĖMIMO, KAI PAVELDIMAS TURTAS YRA KELIOSE VALSTYBĖSE

Pareiškėja prašė teismo atnaujinti terminą priimti palikimą po motinos mirties. Paskutinė palikėjos deklaruota gyvenamoji vieta buvo Latvijos Respublikoje, o po palikėjos mirties liko nekilnojamasis turtas Lietuvos Respublikoje. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjos prašymą tenkino, o apeliacinės instancijos teismas atmetė. Kasacinis teismas konstatavo, kad palikėjos turtas yra skirtingose valstybėse, t. y. paveldėjimas turi tarptautinį elementą, todėl būtina…

201702.28

DĖL ĮMONĖS DALYVIŲ ATSAKOMYBĖS UŽ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL PAREIGOS INICIJUOTI ĮMONĖS BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMĄ NEVYKDYMO

Ieškovės (bankrutuojančios bendrovės) reikalavimas atsakovams (bendrovės vadovui ir akcininkams) solidariai atlyginti žalą pareikštas Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 4 dalies pagrindu – dėl žalos atlyginimo pavėlavus inicijuoti bankroto bylą. Apžvelgiamoje byloje kilo teisiniai klausimai dėl bendrovės akcininkų (ar jų grupės), turinčių akcijų kiekį, suteikiantį balsų daugumą, ir turinčių akcijų kiekį, kuris sudaro…

201702.01

DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ ATSISKAITYMO SU KREDITORIAIS EILIŠKUMO

Teisinis reglamentavimas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.9301 straipsnis papildė Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą nuo 2013 m. gegužės 7 d. (Žin., 2013, Nr. 46-2246) bei yra taikomas juridiniams asmenims. Šiame kodekso straipsnyje įtvirtinama pareiga skolininkams – juridiniams asmenims, kurie neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalomai vykdyti atsiskaitymus nustatytomis kreditorių eilėmis: 1) pirmąja eile atsiskaityti…

201702.01

DĖL NEBAIGTO STATYTI STATINIO NAUDOJIMO

Teisinis reglamentavimas Statinio statybos užbaigimą, bei galimą atsakomybę už statinio naudojimą pažeidžiant įstatymuose nustatytus statinio naudojimo reikalavimus, numato šie teisės aktai: LR Statybos įstatymas; LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas. Statybos įstatymas numato, jog statinių naudotojai pastatytą naują ypatingą ar neypatingą statinį gali naudoti tik įvykdžius šio įstatymo nustatytus reikalavimus: statinių statyba turi būti užbaigiama surašant…