202112.15

SERVITUTŲ NUSTATYMAS TEISMO SPRENDIMU

Kas yra servitutas ir kaip jis nustatomas? Civilinis kodeksas (CK) apibrėžia servitutą kaip teisę į svetimą nekilnojamąjį daiktą, kuri suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimą, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą (CK 4.111 str.). Paprasčiau tariant, servituto teisė jos turėtojui suteikia…

202112.03

DĖL NOTARO ATSISAKYMO IŠDUOTI PAVELDĖJIMO TEISĖS Į PALIKĖJO NAMUOSE RASTUS GRYNUOSIUS PINIGUS LIUDIJIMĄ PAGRĮSTUMO

Pareiškėjas prašė teismo panaikinti notarės atsisakymą išduoti paveldėjimo teisės liudijimą ir įpareigoti notarę išduoti paveldėjimo teisės liudijimą į palikėjos namuose rastus grynuosius pinigus. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį patenkino. Kasacinis teismas nurodė, kad notaras, išduodamas paveldėjimo teisės liudijimą, turi pareigą patikrinti, ar turtas, dėl kurio prašoma išduoti paveldėjimo teisės liudijimą, priklausė palikėjui nuosavybės teise…

202112.03

DĖL PRIVALOMOSIOS MEDIACIJOS ŠEIMOS BYLOSE

Tarp ginčo šalių buvo sudarytos sutartys dėl nepilnamečių vaikų materialinio išlaikymo bei jo teikimo sąlygų. Ieškovo teigimu, pagal šias sutartis jis turi teisę reikalauti iš atsakovės gautų lėšų panaudojimo ataskaitų ir tokias ataskaitas gauti per 5 darbo dienas, tačiau, ieškovui pareikalavus, atsakovė tokių ataskaitų nepateikė, todėl jis kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė įpareigoti…