SUŽADĖTUVIŲ NUTRAUKIMO TEISINĖS PASEKMĖS

Sužadėtuvės – susitarimas tuoktis, kuris gali būti išreikštas žodžiu arba raštu. Sudarantys susitarimą tuoktis asmenys savo tarpusavio ryšius vertina kaip artimus, nuolatinius, ilgalaikius ir pastovius. Susitarimas tuoktis neįpareigoja ir negali būti įgyvendintas prievarta, tačiau gali sukelti tam tikras LR Civiliniame kodekse numatytas teisines pasekmes. Kad susitarimas tuoktis sukeltų tam tikras teisines pasekmes, jis turi būti viešas. Viešu susitarimu tuoktis laikomas Civilinės būklės aktų registravimą reglamentuojančio įstatymo nustatyta tvarka paduotas prašymas įregistruoti santuoką.

Pirma, nutraukus sužadėtuves ir nesudarius santuokos, abi viešo susitarimo tuoktis šalys turi teisę reikalauti viena iš kitos grąžinti viską, ką viena kitai yra dovanojusi kaip dovaną po sužadėtuvių, išskyrus atvejus, kai dovanos vertė neviršija trijų šimtų eurų arba nėra susijusi su būsima santuoka (pvz. gimtadienio dovana). Tokią teisę turi ir tretieji asmenys, dovanoję šalims dovanas būsimos santuokos proga.

Antra, susitarimo tuoktis viena iš šalių, be pagrindo atsisakiusi sudaryti santuoką turi atlyginti kitai šaliai turėtus nuostolius dėl susitarimo tuoktis neįvykdymo. Tačiau jeigu viena iš šalių atsisako tuoktis dėl kitos šalies kaltės, tai laikoma svarbia priežastimi nutraukti sužadėtuves ir kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai jos turėtus nuostolius. Nuostoliais dėl neįvykusių vestuvių laikytinos faktinės turėtos išlaidos ruošiantis sudaryti santuoką, taip pat prievolių, susijusių su būsima santuoka, įvykdymo faktinės išlaidos (pvz. vestuvinės suknelės įsigijimas, vestuvinių žiedų įsigijimas, avansas fotografui).

Trečia, susitarimo tuoktis neįvykdymas taip pat gali būti pagrindas reikalauti neturtinės žalos atlyginimo. Vienai iš šalių atsisakius sudaryti santuoką, kita šalis gali patirti dvasinius išgyvenimus,  emocinį sukrėtimą, pažeminimą ir nusivylimą dėl neįvykusių vestuvių, kurie gali būti teismo įvertinami pinigais, atlyginant patirtą neturtinę žalą minėtus išgyvenimus patyrusiai šaliai. Teismas vertindamas patirtą neturtinę žalą atsižvelgia į asmens patirtų išgyvenimų trukmę, intensyvumą, pažeistas vertybes, šalių asmeninius santykius, kaltės pobūdį, tačiau ne siekia nubausti kaltą asmenį, todėl svarbu vadovautis teisingumo ir protingumo principais, vertinant savo patirtą neturtinę žalą pinigais, o ne siekti pakenkti buvusiam sužadėtiniui.

Atkreiptinas dėmesys, kad pareikšti aukščiau išvardintus reikalavimus taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas, kuris skaičiuojamas nuo atsisakymo sudaryti santuoką dienos.

Apibendrinant pasakytina, jog santuoka yra sudaroma išimtinai laisva šalių valia, asmuo net ir po sužadėtuvių iki pat santuokos sudarymo momento turi teisę persigalvoti ir niekas negali reikalauti įvykdyti susitarimą tuoktis prievarta. Tačiau po sužadėtuvių nutraukimo atsiranda tam tikros teisės ir pareigos, susijusios su būsima santuoka ir vestuvių švente: teisė reikalauti grąžinti dovanas, teisė į nuostolių atlyginimą ir teisė į neturtinės žalos atlyginimą.

APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI teikia paslaugas dėl sužadėtinių teisių ir pareigų nutraukus sužadėtuves

Dėl konsultacijų, dokumentų parengimo, atstovavimo, susisiekite telefonu +37064771764

Sekite mūsų naujienas Facebook

Pasidalinkite straipsniu!

Facebook
LinkedIn
Scroll to Top

Šioje svetainėje pakenas.eu yra naudojami slapukai siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę ir statistikos tikslais. Jeigu nepageidaujate, kad slapukai būtų saugomi jūsų naršyklėje prašome juos išjungti savo naršyklės nustatymuose. Daugiau informacijos kaip mes tvarkome jūsų duomenis galite rasti privatumo politikos puslapyje.