DĖL NETINKAMOS KOKYBĖS DAIKTO PIRKĖJO TEISIŲ GYNIMO BŪDŲ

Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės už jai grąžintą netinkamos kokybės laikrodį sumokėtus pinigus. Pasak ieškovo, iš atsakovės įsigytas prabangus laikrodis nuolat gedo, todėl ieškovas pasirinko teisę nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį ir susigrąžinti už laikrodį sumokėtą kainą. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė. Kasacinis teismas pažymėjo, kad vartojimo sutarčių atveju pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą). Pirkėjo – vartotojo teisės nusipirkus netinkamos kokybės daiktą įtvirtintos CK 6.363 straipsnyje. Aktualioje bylai ir iki 2014 m. birželio 13 d. galiojusioje CK 6.363 straipsnio redakcijoje pirkėjo teisė vienašališkai nutraukti sutartį tiesiogiai nebuvo siejama su jokiais apribojimais (net ir neesminiai daikto trūkumai galėjo būti pagrindas vartotojui nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą), tačiau vartotojo pasirinktas teisių gynimo būdas turėjo atitikti proporcingumo kriterijų. Nors nuo 2014 m. birželio 13 d. CK 6.363 straipsnio 8 dalis papildyta nustatant, kad pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, 15 jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis, tačiau pagal šiam ginčui spręsti aktualią materialiąją teisę nustatyti prekės trūkumai ieškovo teisės nutraukti sutartį kontekste yra vertinami ne mažareikšmiškumo, o proporcingumo aspektu. Apžvelgiamoje byloje buvo nustatyta, kad parduotas laikrodis turėjo trūkumų, todėl vartotojo teisė gauti kokybišką prekę buvo pažeista, dėl to kasacinis teismas sprendė, ar ieškovo pasirinktas teisės gynimo būdas yra proporcingas, t. y. įsigyto laikrodžio kokybės trūkumas tiek svarbus, jog sudarytų pagrindą nutraukti sutartį ir susigrąžinti pinigus. Pagal 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų vartotojas pirmiausia turi teisę reikalauti užtikrinti, kad prekė atitiktų sutartį – pataisyti prekę arba ją pakeisti. Jei prekės atitiktis negali būti užtikrinta, jis gali reikalauti sumažinti kainą arba atsisakyti sutarties. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje pažymėta, kad sutarties neatitinkančių prekių taisymas ar keitimas turi būti atliekamas ne tik nemokamai, bet ir per protingą laiką bei nesukeliant didelių nepatogumų vartotojui. Pagal minėtą direktyvą teisės gynimo priemonė laikoma neproporcinga, jeigu ja, palyginti su alternatyvia teisės gynimo priemone, pardavėjui nustatomos nepagrįstos išlaidos. Kasacinis teismas įvertino, kad ieškovo įsigytas laikrodis buvo specialios ribotos serijos, o atsakovei neturint kito tokio šios serijos laikrodžio, pakeisti šio laikrodžio buvo neįmanoma. Dėl to po pirmojo remonto ieškovui grąžintas tuo pačiu unikaliu numeriu pažymėtas laikrodis, kasacinio teismo vertinimu, laikytinas pataisytu, o ne pakeistu nauju daiktu. Dėl laikrodžio gedimų ir užtrukusio remonto vartotojas ilgą laiką negalėjo naudoti prekės ir tai jam sukėlė didelius nepatogumus. Taigi vartotojas iš esmės negavo to, ko siekė sudarydamas pirkimo–pardavimo sutartį – turėti geros kokybės prabangų laikrodį ir juo naudotis pagal paskirtį. Kasacinis teismas konstatavo, kad laikrodžio kokybės trūkumų šalinimas jį remontuojant nepripažintinas tinkamu vartotojo teisių apgynimu, todėl ieškovo pasirinktas teisių gynimo būdas reikalaujant nutraukti sutartį ir grąžinti sumokėtus pinigus yra proporcingas sutarties pažeidimui. Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas ieškovo ieškinį patenkino.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-158-469/2019

Pasidalinkite straipsniu!

Facebook
LinkedIn
Scroll to Top

Šioje svetainėje pakenas.eu yra naudojami slapukai siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę ir statistikos tikslais. Jeigu nepageidaujate, kad slapukai būtų saugomi jūsų naršyklėje prašome juos išjungti savo naršyklės nustatymuose. Daugiau informacijos kaip mes tvarkome jūsų duomenis galite rasti privatumo politikos puslapyje.