201811.12

Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti, kad reikalavimas pagal ginčo vekselį yra įvykdytas, o atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašė teismo priteisti iš ieškovo ginčo vekselyje nustatytu terminu nesumokėtą skolą ir palūkanas. Ieškovas nurodė, kad atsakovas praleido CPK 606 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą penkerių metų senaties terminą vykdomajam įrašui pateikti vykdyti. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį ir priešieškinį. Apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl prieškieškinio panaikino ir šią bylos dalį grąžino nagrinėti iš naujo šiam teismui. Kasacinis teismas nurodė, kad kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog Lietuvos Respublikоs įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme (toliau – ĮPVĮ) nustatytų atskirų terminų, per kuriuos turi būti atliktos tam tikros procedūros, nesilaikymas (pvz., vekselio nepateikimas apmokėti) vekselio turėtojui užkerta kelią pasinaudoti ĮPVĮ įtvirtinta skolos išieškojimo ne teismo tvarka procedūra, tačiau nepanaikina prievolės, su kuria buvo susijęs konkretus . Kasacinis teismas pažymėjo, kad ĮPVĮ nustatyta tvarka gavus notaro vykdomąjį įrašą, tačiau per CPK 606 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą nepateikus jo vykdyti, taip pat nėra išnaudojama galimybė ĮPVĮ įtvirtinta supaprastinta tvarka ne teisme gauti vekseliu patvirtinto reikalavimo patenkinimą – vekselio gavėjas negauna iš vekselio kylančios mokėjimo prievolės įvykdymo. Dėl to, atsižvelgdamas į ĮPVĮ nuostatas ir CPK reguliavimą, kasacinis teismas, plėtodamas nurodytą kasacinio teismo praktiką, konstatavo, kad ĮPVĮ nustatyta tvarka gauto vykdomojo įrašo nepateikus vykdyti kyla tokie patys padariniai kaip ir laiku nepateikus vekselio apmokėti ar nepranešus apie jo neapmokėjimą – asmuo netenka galimybės gauti savo reikalavimo patenkinimą ne teismo tvarka, tačiau tai savaime nereiškia, jog baigėsi vekselyje nurodyta mokėjimo prievolė, dėl kurios įvykdymo vekselio gavėjas gali reikšti reikalavimą teisme. Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas sprendė, kad apeliacinės instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog ginčo 21 , neturintis paprastojo vekselio galios, gali būti panaudotas kaip paprastas skolos raštelis. Dėl to kasacinis teismas paliko apeliacinės instancijos teismo nutartį nepakeistą.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-378/2018