201803.03

prašė sumažinti teismo įsakymu iš jo priteistą 200 Eur išlaikymą dukteriai iki 87 Eur per mėnesį bei nustatyti bendravimo su vaiku tvarką. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai atmetė ieškovo reikalavimą dėl išlaikymo dydžio sumažinimo. nurodė, kad CPK 435 straipsnio 3 dalyje nenustatyta išimtis, jog, sprendžiant pareiškimo priėmimo ir teismo įsakymo dėl vaiko išlaikymo priteisimo išdavimo klausimus, turėtų būti taikoma CPK XIX skyriuje įtvirtinta taisyklė dėl teismo aktyvaus vaidmens šeimos bylose sprendžiant nepilnamečių išlaikymo klausimus. Tai reiškia, kad pagal įstatymą teismo įsakymo išdavimo procese teismas netikrina kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo ir tais atvejais, kai sprendžiama dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo. Kasacinis teismas, atsižvelgdamas į aptartus teismo įsakymo priėmimo ypatumus (netikrinamas reikalavimo pagrįstumas, nėra vertinama skolininko turtinė padėtis ir galimybės mokėti prašomo dydžio išlaikymą), daro išvadą, kad tais atvejais, kai ieškiniu prašoma pakeisti anksčiau teismo įsakymu nustatytą išlaikymo dydį, teismo atliekamas vertinimas negali apsiriboti tik CK 3.201 straipsnyje įtvirtintų išlaikymo dydžio pakeitimo kriterijų – ar iš esmės pasikeitė vieno iš tėvų finansinė padėtis arba vaiko poreikiai, lyginant su teismo įsakymo išdavimo momentu buvusiomis aplinkybėmis, – vertinimu. Tokio pobūdžio bylose teismas turi atlikti išsamų visų teisiškai reikšmingų aplinkybių, įtvirtintų tiek CK 3.192 straipsnyje, tiek CK 3.201 straipsnyje, vertinimą, todėl kasacinio teismo civilinėje byloje Nr. 3K-7-24/2013 suformuluota taisyklė netaikytina tais atvejais, kai prašoma pakeisti ankstesniu teismo įsakymu priteistą išlaikymo dydį. Kasacinis teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes – vaiko poreikius, abiejų tėvų realiai gaunamas pajamas, nustatytą ieškovo galimybę papildomai uždirbti bent minimalias pajamas, į tai, kad turi išlaikyti kitą nepilnametį vaiką, proporcingumo principą atitinkančia ieškovo nepilnametei dukteriai teiktino išlaikymo suma pripažino 150 Eur per mėnesį. Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas panaikino bylą nagrinėjusių teismų procesinius sprendimus ir tenkino ieškovo reikalavimo dėl išlaikymo dydžio sumažinimo dalį – sumažino teismo įsakymu priteistą 200 (dviejų šimtų) Eur per mėnesį išlaikymą iki 150 Eur per mėnesį.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3- 70-969/2018