201601.14

Apžvelgiamoje byloje savo reikalavimą dėl preliminariųjų sutarčių nutraukimo grindė CK 6.217 straipsniu, t. y. dėl esminio sutarties pažeidimo – pagrindinių sutarčių nesudarymo be svarbios priežasties. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį tenkino. Kasacinis konstatavo, kad preliminariajai sutarčiai netaikytinos bendrosios sutarčių nutraukimą dėl esminio sutarties pažeidimo reglamentuojančios teisės normos, įtvirtintos CK 6.217 straipsnyje, nes jos nereglamentuoja ikisutartinių teisinių santykių. CK 6.217 straipsnis taikytinas tais atvejais, kai jau yra sudaryta . Byloje nustačius, kad preliminarioji sutartis pažeista, taikytina CK 6.165 straipsnio 4 dalis, reglamentuojanti preliminariosios sutarties pažeidimo teisinius santykius, taip pat CK 6.165 straipsnio 5 dalis, reglamentuojanti preliminariosios sutarties pasibaigimą. , darydamas išvadą, kad būtent atsakovė nesudaro pagrindinių žemės sklypų pirkimo–pardavimo sutarčių, nes realiai neturėdama nuosavybės teisės į dalį preliminariosiose sutartyse nurodytų žemės sklypų (jie nuosavybės teise priklauso tretiesiems asmenims), negali jų perleisti ieškovei, sprendė, jog byloje yra pagrindas konstatuoti prievolės sudaryti pagrindines sutartis dėl žemės sklypų pirkimo–pardavimo pasibaigimą (CK 6.165 straipsnio 5 dalis). Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas pakeitė bylą nagrinėjusių teismų procesinių sprendimų dalis, kuriomis tenkinti ieškovės reikalavimai.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-73-687/2016