201705.08

Atsakovas priešieškiniu prašė nutraukti jo ir ieškovės sudarytą santuoką dėl ieškovės kaltės, nustatyti gyvenamąją vietą su atsakovu, nustatyti bendravimo su vaikais tvarką, priteisti iš ieškovės vaikams išlaikymą. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nustatė atsakovui terminą priešieškinio trūkumams pašalinti (sumokėti papildomą žyminį mokestį už reikalavimą dėl bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo), o jam šio nesumokėjus, priešieškinį laikė nepaduotu. Kasacinis nurodė, kad dalyvavimo vaikus auklėjant ir nepilnamečių bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) tvarka yra privalomai santuokos nutraukimo byloje spręstini klausimai. pažymėjo, kad santuokos nutraukimo byloje reikalavimas dėl turto padalijimo yra kvalifikuojamas kaip atskiras turtinis reikalavimas ir apmokamas pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytas taisykles. Visi kiti neturtinio pobūdžio reikalavimai, kurie patenka į CK 3.59 straipsnyje nustatytų, privalomai spręstinų nutraukiant santuoką klausimų ratą, kvalifikuojami kaip reikalavimas dėl santuokos nutraukimo ir yra apmokami žyminiu mokesčiu kaip vienas neturtinio pobūdžio reikalavimas pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas. Kasacinis teismas išaiškino, kad reikalavimas nustatyti dalyvavimo auklėjant vaikus ir nepilnamečių bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) tvarką yra neatskiriamai susijęs su santuokos nutraukimu, todėl kai toks reikalavimas reiškiamas santuokos nutraukimo byloje, jis atskirai žyminiu mokesčiu neapmokestinamas. Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas panaikino bylą nagrinėjusių teismų procesinius sprendimus ir perdavė bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-141-378/2017