201704.13

prašė teismo įpareigoti atsakovą nutraukti domeno skandinavijoskelias.lt naudojimą komercinėje veikloje ir panaikinti domeno skandinavijoskelias.lt registraciją atsakovo vardu. Pirmosios instancijos ieškinį tenkino, o apeliacinės instancijos teismas sprendė priešingai – ieškinį atmetė. 25 savo ankstesnėje praktikoje yra pasisakęs dėl juridinio asmens pavadinimo ir žymens, kuris nors ir nėra įregistruotas kaip prekių ženklas, tačiau naudojamas parduodamų prekių ar paslaugų atskyrimo prasme – kaip verslo identifikatorius: jei nustatomas trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų pažeidimas (pvz., intelektinės nuosavybės teisių ar teisės į fizinio asmens vardą pažeidimas), principas „kas pirmas, tas laimi“, kuriuo yra grindžiama domenų vardų registracija, negali būti suvokiamas kaip apskritai užkertantis kelią ginčyti tokio domeno vardo tolesnį naudojimą. Plėtodamas šią praktiką kasacinis teismas išaiškino, kad verslo identifikatorių (logotipų, interneto svetainių, įvairaus tipo ir pobūdžio reklamų ir kt. panašaus pobūdžio priemonių) naudotojų teisės turi būti ginamos, jei nustatoma, kad tokios jų teisės yra ankstesnės, t. y. jeigu verslo identifikatoriai buvo pradėti naudoti anksčiau nei ginčijamos teisės į domeną. Kasacinis teismas konstatavo, kad ieškovės el. pašto adrese, logotipe ir vizitinėse kortelėse naudotas žymuo „Skandinavijos kelias“ buvo jos verslo identifikatorius (vėliau registruotas kaip ieškovės pavadinimas). Jis pripažintinas ankstesne jos turima teise. Kasacinis teismas taip pat išaiškino, kad tais atvejais, kai domeną įregistravęs asmuo nenaudoja jo savo veikloje, vien domeno registracijos faktas nesuteikia tokiam asmeniui papildomų teisių prieš kitus domeno vardą sudarančio žymens naudotojus, kurie turi ankstesnių teisių į tokį žymenį. Kilus ginčui, turi būti vertinamas tokio asmens sąžiningumas tiek registruojant, tiek vėliau naudojant domeną, o nustačius nesąžiningumą, domeno registracija gali būti panaikinama ginant ankstesnių teisių į jo vardą sudarantį žymenį turėtojus. Kasacinis teismas konstatavo, kad sąžiningos komercinės praktikos neatitinka atvejai, kai ūkio subjektas, naudodamas automatinę nuorodą ir aiškiai neidentifikuodamas savo įmonės kaip paslaugų teikėjos, pasinaudoja kito ūkio subjekto vardu, jo žinomumu, įgytu klientų pasitikėjimu ir taip gauna (ar sudaro sąlygas gauti) sau komercinės naudos. Nesąžiningo domeno naudojimo atvejais vien principo „kas pirmas, tas laimi“ laikymasis (ankstesnis domeno vardo registravimas) nesudaro pakankamo pagrindo atmesti kito ūkio subjekto reikalavimą panaikinti ginčijamo domeno vardo registraciją, jeigu tokį reikalavimą pareiškęs asmuo turi teisėtą interesą naudoti domeno varde esantį žymenį. Kasacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo nustatyta aplinkybė, kad ginčo buvo naudojamas atsakovo įmonei (ieškovės konkurentei) teikiant analogiškas paslaugas, kaip ieškovė, savo interneto svetainėje aiškiai neidentifikuojant, jog paslaugas teikia kita , vartotojus atitinkamai nukreipiant į atsakovo bendrovės interneto svetainę, sudaro pagrindą spręsti, kad tokios domeno naudojimo sąlygos patvirtina atsakovo nesąžiningumą. Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas panaikino apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-68-469/2017