Mūsų kontoros teisininkai specializuojasi įmonių teisės srityje.

Šioje srityje mes galime įgyvendinti:

• įmonių steigimą
• įmonių reorganizavimą, jungimą, išdalijimą, padalijimą, restruktūrizavimą, pertvarkymą
• akcijų supirkimo, pardavimo, priverstinio akcijų pardavimo procedūras
• įmonių veiklos tyrimą
• įmonių susiliejimus ir įsigijimus
• įmonių teisinį auditą
• įmonių organų sprendimus ir kitus juridinių asmenų vidaus teisės aktus
• įmonių įstatinio kapitalo keitimo procedūras

DAUGIAU APIE ĮMONIŲ TEISĘ IR TEIKIAMAS PASLAUGAS