Juridinio asmens pavadinimo keitimas

Juridinio asmens pavadinimo keitimas

Civilinio kodekso 2.43 straipsnio 1 dalis nustato, kad juridinis asmuo, prieš pakeisdamas pavadinimą, privalo apie tai paskelbti viešai vieną kartą arba pranešti visiems juridinio asmens kreditoriams raštu. Skelbimui taikomos ir Civilinio kodekso 1.65 straipsnio nuostatos.
Pavadinimas gali būti laikinai įrašytas į Juridinių asmenų registrą.
Notaras netikrina pavadinimo tapatumo bei atitikimo teisės aktų reikalavimams.

Norint pakeisti juridinio asmens pavadinimą, turi būti pakeisti ir įregistruoti Juridinių asmenų registre steigimo dokumentai (įstatai, nuostatai, statutas ar kita).
Pateikti prašymą įregistruoti pakeistą juridinio asmens steigimo dokumentą dėl pavadinimo keitimo galima šiais būdais:
tiesiogiai teikiant dokumentus ir duomenis Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje;
elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarną.

Teikiant dokumentus ir duomenis tiesiogiai Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, dokumentų ir duomenų teikėjas Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia:
1. prašymą forma JAR-1 su tvirtinamuoju notaro įrašu. Notaro tvirtinimas nereikalingas Juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytais atvejais;
2. pakeistą steigimo dokumentą;
3. juridinio asmens organo ar teisės aktuose numatytais atvejais – dalyvių sprendimą pakeisti juridinio asmens duomenis ir steigimo dokumentą;
4. Dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei dokumentus teikia įgaliotas asmuo, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Keisti pavadinimą elektroniniu būdu yra galimybė uždarosioms akcinėms bendrovėms, individualioms įmonėms, viešosioms įstaigoms, asociacijoms, mažosioms bendrijoms bei labdaros ir paramos fondams. Keičiant pavadinimą elektroniniu būdu, jis būtinai turi būti laikinai įrašytas į Juridinių asmenų registrą.
Keičiant pavadinimą elektroniniu būdu, jis būtinai turi būti laikinai įrašytas į Juridinių asmenų registrą. Keičiant pavadinimą ir elektroniniu būdu, steigimo dokumentai (įstatai, nuostatai) automatiškai sugeneruojami sistemoje pagal patvirtintus pavyzdinius atitinkamos teisinės formos steigimo dokumentus.

Prašymas įregistruoti pakeistą pavadinimą ir įstatus elektroniniu būdu yra teikiamas, prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu. Prašymą gali teikti vadovas ar jo įgaliotas asmuo, kuriam nustatyta tvarka suteiktas įgaliojimas. Horizontaliame meniu reikia pasirinkti Juridinių asmenų registras, kairėje sistemos lango pusėje esančiame meniu reikės pasirinkti laukelius: Juridinio asmens prašymai > Prašymas keisti juridinio asmens duomenis ir dokumentus > Pagrindiniai ir kiti duomenys. Įrašius sistemos prašomus duomenis, sistema sugeneruos prašymą JAR-1-E ir steigimo dokumentus, tačiau papildomai į sistemą reikia įkelti PDF formatu išsaugotą juridinio asmens organo sprendimą pakeisti juridinio asmens pavadinimą ir steigimo dokumentus bei dokumentą patvirtinantį, kad apie pavadinimo keitimą buvo paskelbta nustatyta tvarka arba pažymą, patvirtinančią, kad apie pavadinimo keitimą buvo pranešta visiems kreditoriams raštu.

Dėl konsultacijų, dokumentų parengimo, atstovavimo teisme, susisiekite telefonu +37064771764

Scroll to Top

Šioje svetainėje pakenas.eu yra naudojami slapukai siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę ir statistikos tikslais. Jeigu nepageidaujate, kad slapukai būtų saugomi jūsų naršyklėje prašome juos išjungti savo naršyklės nustatymuose. Daugiau informacijos kaip mes tvarkome jūsų duomenis galite rasti privatumo politikos puslapyje.