201611.28

DĖL CK 5.61 STRAIPSNIO 1 IR 2 DALIŲ AIŠKINIMO IR TAIKYMO

Apžvelgiamoje byloje testatorė buvo sudariusi du testamentus – anksčiau sudarytu testamentu palikėja visą savo turtą paliko pareiškėjui, o vėliau sudarytu testamentu pakeitė savo valią ir dalį turto paliko kitam įpėdiniui. Šioje byloje kilo ginčas, ar įpėdiniui pagal vėlesnį testamentą mirus anksčiau, negu atsirado palikimas, jam buvusi paskirta testamentu turto dalis atitenka įpėdiniui (šiuo atveju –…