Darbo teisė – teisės sritis, kurioje specializuojamės nuo pat kontoros veiklos pradžios. Mūsų tikslas –maksimaliai tarpusavio susitarimų bei vidaus teisės aktų pagalba suderinti darbdavio ir darbuotojo interesus.

Konsultuojame Jus darbo teisės klausimais dėl:
• darbo sutarties sudarymo ir vykdymo,
• darbo drausmės pažeidimų,
• darbo organizavimo tvarkos pakeitimų, įmonių struktūrinių pertvarkymų,
• darbuotojų atleidimo iš darbo,
• darbuotojų nekonkuravimo, asmens duomenų apsaugos darbo teisiniuose santykiuose.

Rengiame:
• vidaus darbo tvarkos, pinigų plovimo prevencijos, asmens duomenų apsaugos taisykles ir kitus darbo organizavimo teisės aktus,
• darbo saugos taisykles,
• pareiginius nuostatus,
• kolektyvines sutartis,
• modifikuotas darbo sutartis;
• visiškos materialinės atsakomybės sutartis,
• komercinių paslapčių apsaugos, darbuotojų nekonkuravimo ir konfidencialumo sutartis.

Atstovaujame Jus sprendžiant individualius ir kolektyvinius darbo ginčus komisijose ir teismuose.