Prekės ženklo registravimas

Prekės ženklo registravimas

Prekių ženklas – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai. Prekių ženklui prilyginamas ir ženklas, skirtas paslaugoms žymėti. Tam, kad ženklas būtų įregistruotas ir saugomas, jis turi atitikti jam keliamus absoliučius bei santykinius reikalavimus. Ženklo atitikima absoliutiems reikalavimas tikrina Valstybinis patentų biuras. Kuriant ženklą svarbu įvertinti, ar nėra rinkoje ankstesnių tapačių ar panašių prekių ženklų. Prekių ženklai yra labai svarbi marketingo, reklamos priemonė, suteikianti prekei esminę pridėtinę vertę.

Ženklo savininkas – asmuo, kurio vardu yra įregistruojamas prekių ženklas. Ženklo savininku gali būti fizinis ir juridinis asmuo, kolektyvinio ženklo savininku gali būti asmenų sąjunga (pvz., asociacija). Asmuo gali būti savininku ir ženklo, kurį teismas pripažįsta plačiai žinomu. Įregistruotas prekių ženklas suteikia jo savininkui išimtines teises naudoti prekių ženklą pačiam bei leisti arba drausti kitiems asmenims be jo sutikimo naudoti šį ženklą.

Ženklo registracijos liudijimas – teisinis dokumentas, patvirtinantis ženklo įrašymą Prekių ženklų registre ir ženklo savininko išimtines teises į įregistruotą ženklą.

Lietuvos Respublikoje yra trys prekių ženklų apsaugos keliai:

1. Nacionalinis – pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą paraiška paduodama Valstybiniam patentų biurui (VPB), kuris atlieka prekių ženklo ekspertizę ir pagal jos rezultatus išduoda prekių ženklo registracijos liudijimą. Toks prekių ženklas galioja tik Lietuvos Respublikoje, ir ženklo savininko teisės ginamos pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą.

2. Tarptautinis – pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą kitos valstybės ženklo savininkas, norėdamas išplėsti ženklo apsaugą į Lietuvos Respubliką, gali paduoti tarptautinę paraišką (ir vėliau atlikti tarptautinės registracijos išplėtimą) Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui, kuris įregistruoja ženklą ir praneša VPB apie tarptautinės registracijos išplėtimą į Lietuvos Respubliką. VPB atlieka tokio tarptautinės registracijos ženklo ekspertizę, pagal kurios rezultatus patvirtina arba atsisako pripažinti tarptautinio ženklo galiojimą Lietuvoje. Tarptautinės registracijos savininko teisės ginamos Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nustatyta tvarka

3. Regioninis – tai visoje Europos Sąjungos teritorijoje, visose 28 valstybėse, įskaitant ir Lietuvoje, galiojantis Bendrijos prekių ženklas. Ženklas registruojamas ES agentūroje Vidaus rinkos derinimo tarnyboje (prekių ženklai ir dizainas) (anglų kalba – Office for Harmonization in the Internal Market (Trade marks and Designs), toliau vartojamas sutrumpinimas iš anglų k. – OHIM), vykdoma vieninga registracinė procedūra ir mokami vieningi mokesčiai. Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas automatiškai įsigalioja ir Lietuvos Respublikoje, ir tik iškilus teisių gynimo poreikiui ginčai dėl teisių pažeidimo sprendžiami valstybių nacionaliniuose teismuose, kurie vykdo Bendrijos prekių ženklų teismų funkcijas.

Dėl konsultacijų, dokumentų parengimo, atstovavimo, susisiekite telefonu +37064771764

Scroll to Top

Šioje svetainėje pakenas.eu yra naudojami slapukai siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę ir statistikos tikslais. Jeigu nepageidaujate, kad slapukai būtų saugomi jūsų naršyklėje prašome juos išjungti savo naršyklės nustatymuose. Daugiau informacijos kaip mes tvarkome jūsų duomenis galite rasti privatumo politikos puslapyje.