Mažosios bendrijos steigimas

Mažosios bendrijos steigimas

Mažoji bendrija gali būti steigiama internetu arba per notarą.
Mažosios bendrijos steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys. Mažosios bendrijos steigėjų gali būti ne daugiau kaip 10.
Mažosios bendrijos steigimo sutartyje turi būti nurodyta:
1) mažosios bendrijos steigėjai;
2) mažosios bendrijos pavadinimas;
3) mažosios bendrijos buveinė;
4) teisinė forma – mažoji bendrija;
5) mažosios bendrijos vadovas, jeigu mažoji bendrija numato turėti vienasmenį valdymo organą;
6) kiekvieno steigėjo įnašas į mažąją bendriją, jo dydis (jeigu įnašas nepiniginis, – įnašo vertė), įnašo įnešimo tvarka ir terminai;
7) asmuo, turintis teisę veikti steigiamos mažosios bendrijos vardu;
8) sandorių steigiamos mažosios bendrijos vardu sudarymo ir tvirtinimo tvarka;
9) mažosios bendrijos steigimo išlaidų kompensavimo tvarka;
10) mažosios bendrijos steigimo sutarties sudarymo data.
Kai mažąją bendriją steigia du ar daugiau steigėjų ir numatoma, kad mažosios bendrijos narių susirinkimas bus mažosios bendrijos valdymo organas, steigimo sutartyje taip pat turi būti nurodytas mažosios bendrijos atstovas, jo teisės ir pareigos.
Mažosios bendrijos nuostatai yra dokumentas, kuriuo mažoji bendrija vadovaujasi savo veikloje. Mažosios bendrijos nuostatuose turi būti nurodyta:
1) mažosios bendrijos pavadinimas;
2) teisinė forma – mažoji bendrija;
3) mažosios bendrijos veiklos tikslai;
4) mažosios bendrijos organai ir jų kompetencija;
5) mažosios bendrijos vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarka, jeigu mažoji bendrija turi vienasmenį valdymo organą;
6) mažosios bendrijos narių susirinkimo sušaukimo tvarka;
7) mažosios bendrijos lėšų kaip avansu išmokamo pelno mažosios bendrijos narių asmeniniams poreikiams paėmimo ir gavimo tvarka ir sąlygos;
8) naujų mažosios bendrijos narių priėmimo tvarka;
9) mažosios bendrijos nario savanoriško pasitraukimo iš mažosios bendrijos tvarka;
10) atsiskaitymo su mažosios bendrijos nariais, savanoriškai pasitraukiančiais iš mažosios bendrijos, tvarka;
11) mažosios bendrijos narių susipažinimo su mažosios bendrijos dokumentais ir kita informacija tvarka;
12) mažosios bendrijos informavimo apie ketinimą parduoti nario teises tvarka;
13) šaltinis, kuriame skelbiami mažosios bendrijos vieši pranešimai;
14) mažosios bendrijos nuostatų keitimo tvarka;
15) mažosios bendrijos veiklos laikotarpis, jeigu jis yra ribotas;
16) mažosios bendrijos nuostatų sudarymo data;
17) kitos nuostatos, kurios pagal LR Mažųjų bendrijų įstatymą turi būti nurodytos mažosios bendrijos nuostatuose.
Mažosios bendrijos nuostatuose gali būti ir kitų nuostatų, neprieštaraujančių šiam ir kitiems įstatymams. Kai mažojoje bendrijoje yra du ar daugiau narių ir mažosios bendrijos narių susirinkimas yra jos valdymo organas, mažosios bendrijos nuostatuose turi būti nurodoma, kad jai atstovauja mažosios bendrijos atstovas, ir nurodoma jo kompetencija.

Dėl konsultacijų, dokumentų parengimo, atstovavimo, susisiekite telefonu +37064771764

Scroll to Top

Šioje svetainėje pakenas.eu yra naudojami slapukai siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę ir statistikos tikslais. Jeigu nepageidaujate, kad slapukai būtų saugomi jūsų naršyklėje prašome juos išjungti savo naršyklės nustatymuose. Daugiau informacijos kaip mes tvarkome jūsų duomenis galite rasti privatumo politikos puslapyje.