DETALIEJI PLANAI, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAI

DETALIEJI PLANAI, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAI

DETALIEJI PLANAI

Detalusis planas – urbanizuotos arba urbanizuojamos teritorijos vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, kuriame nustatomas teritorijos naudojimo reglamentas.

Detalieji planai rengiami bendruosiuose planuose (jeigu jie parengti) nustatytoms urbanizuotoms ir urbanizuojamoms teritorijoms, kai:

 • numatomas teritorijos vystymas, o numatomiems sprendiniams nepakanka esamos ir (ar) suprojektuotos inžinerinės ir (ar) socialinės savivaldybės infrastruktūros ir ją reikia planuoti;
 • numatoma keisti ar koreguoti galiojančius detaliuosius planus, keičiant juose nustatytą teritorijos naudojimo reglamentą;
 • juos privaloma rengti bendrojo plano (jeigu jis parengtas) sprendiniuose nurodytoms gyvenamųjų vietovių plėtrai ir (ar) gamtinio ir kultūrinio savitumo išsaugojimui reikšmingoms teritorijoms šiuose sprendiniuose nustatytomis sąlygomis.

Teikiame šias paslaugas:

 • Detaliųjų planų rengimo organizavimas;
 • Detaliųjų planų rengimo teisinė priežiūra;
 • Detaliųjų planų keitimo ir koregavimo sprendinių teisinis vertinimas;
 • Teritorijų planavimo viešinimo procedūrų teisinė priežiūra;
 • Detaliųjų planų įgyvendinimo galimybių teisinis vertinimas;
 • Atstovavimas ginčuose.

 

ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAI

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas – žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams ir jo sprendiniai negali prieštarauti detaliojo plano sprendiniams. Bendruoju atveju projektas rengiamas, kai:

 • žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami;
 • pagal detaliojo plano, kuriame numatomi tik žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principai, nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus suformuojami nauji žemės sklypai arba pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos vadovaujantis detaliajame plane numatytais žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principais ir nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai);
 • kai formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms;
 • kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;
 • kai formuojami nauji valstybinės žemės sklypai;
 • kai įsiterpusį valstybinės žemės plotą numatoma sujungti su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;
 • kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai), jeigu tai neprieštarauja savivaldybės ar jos dalies bendrajam planui.

 

Teikiame šias paslaugas:

 • Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas;
 • Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo teisinė priežiūra;
 • Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų sprendinių teisinis vertinimas;
 • Laisvos valstybinės žemės prijungimo galimybių teisinis vertinimas;
 • Žemės sklypų atidalijimo, sujungimo ir perdalijimo galimybių teisinis vertinimas;
 • Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų įgyvendinimo galimybių teisinis vertinimas;
 • Žemės apribojimų nustatymo (servitutai, specialiosios sąlygos) teisinis vertinimas
 • Atstovavimas ginčuose.

 

Dėl konsultacijų, dokumentų parengimo, atstovavimo, susisiekite telefonu +37064771764

Scroll to Top

Šioje svetainėje pakenas.eu yra naudojami slapukai siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę ir statistikos tikslais. Jeigu nepageidaujate, kad slapukai būtų saugomi jūsų naršyklėje prašome juos išjungti savo naršyklės nustatymuose. Daugiau informacijos kaip mes tvarkome jūsų duomenis galite rasti privatumo politikos puslapyje.