201601.05

DĖL TEISMO SPRENDIMO DĖL GRĄŽINIMO Į DARBĄ ĮVYKDYMO

Apžvelgiamoje byloje kilo teisės aiškinimo ir taikymo klausimas, ar skubiai vykdytinas teismo sprendimas dėl darbuotojo grąžinimo į darbą laikytinas įvykdytu, kai darbdavys, priėmęs įsakymą dėl darbuotojo grąžinimo į darbą, priima įsakymą dėl darbuotojo nušalinimo nuo pareigų, pagrįstą tuo pačiu faktiniu pagrindu, kaip teismo neteisėtu pripažintas įsakymas dėl darbuotojo atleidimo. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai sprendė,…