202301.24
0

DĖL TĖVŲ BENDRAVIMO TVARKOS SU NEPILNAMEČIAIS VAIKAIS 50/50 LAIKO MODELIU

Teismas, nutraukdamas santuoką, išsprendžia sutuoktinių klausimus dėl bendro sutuoktinių turto padalijimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, nepilnamečių vaikų išlaikymo, sutuoktinių tarpusavio išlaikymo, o taip pat skyrium gyvenančių tėvų bendravimo tvarkos su nepilnamečiais vaikais nustatymo. Pagal Civilinį kodeksą, tėvai turi lygias teises ir pareigas savo vaikams. Nesvarbu, ar vaikas gimė susituokusiems, ar nesusituokusiems tėvams, jiems santuoką…

202301.05
0

DĖL KELIO SERVITUTO IR STATINIO SERVITUTO NUSTATYMO

Bylos esmė Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių servituto nustatymo klausimus. Ieškovas iš valstybės įsigijo pastatą – poilsio namelį. Pastatas stovi atsakovei priklausančiame žemė sklype. Atsakovė žemės sklypą aptvėrė tvora ir užrakino vartelius. Ieškovas ieškiniu prašė atsakovei priklausančiame žemės sklype nustatyti atlygintinį kelio servitutą (važiuoti transporto priemonėmis ir naudotis pėsčiųjų taku) ir atlygintinį…

202301.04
0

DĖL PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES NUTRAUKIMO IR NESĄŽININGOS ŠALIES GAUTOS NAUDOS ATLYGINIMO

Bylos esmė Ieškovas prašė pripažinti atsakovės pranešimu inicijuotą preliminariosios sutarties nutraukimą neteisėtu ir negaliojančiu nuo sudarymo momento ir iš atsakovės priteisti nuostolių atlyginimą. Pagal preliminariąją sutartį šalys įsipareigojo joje nustatytais terminais ir sąlygomis sudaryti pagrindinę pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovė parduotų, o ieškovas pirktų negyvenamąsias patalpas už 7000 eurų. Atsakovė preliminariąją sutartį vienašališkai nutraukė ir…

202212.22
0

DĖL SERVITUTO NUSTATYMO IR NUOSTOLIŲ ATLYGINIMO

Bylos esmė Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių servituto nustatymo klausimus, taip pat nuostolių dėl negalėjimo naudotis nekilnojamuoju turtu atlyginimą, aiškinimo ir taikymo. Ieškovas įsigijo gyvenamąjį namą varžytynėse. Šis gyvenamasis namas yra atsakovų žemės sklype. Ieškovas prašė nustatyti 419 kv. m ploto atlygintinį servitutą pagal servitutų schemą, skirtą ieškovo gyvenamajam namui eksploatuoti ir aptarnauti, nustatant…

202212.20
0

DĖL DELSPINIGIŲ SKAIČIAVIMO PO NOTARO VYKDOMOJO DOKUMENTO IŠDAVIMO

Bylos esmė Pateikiamoje byloje kasaciniame skunde buvo keliamas klausimas dėl delspinigių skaičiavimo po notaro vykdomojo dokumento išdavimo. Ieškovo teigimu, po vykdomojo dokumento išdavimo delspinigiai negalėjo būti skaičiuojami, o teismas, leisdamas juos skaičiuoti iki visiško prievolės įvykdymo t.y. skaičiuoti už daugiau negu šešis mėnesius, iš esmės leido skaičiuoti procesines palūkanas. Byloje buvo nustatyta, kad ieškovas ir…

202212.07
0

AKCININKŲ TEISĖ Į BENDROVĖS INFORMACIJĄ

Akcinės bendrovės dalyviui – akcininkui – teises ir pareigas bendrovei suteikia jo turimos šios bendrovės akcijos. CK 1.102 straipsnio 1 dalis nustato, kad akcija tai vertybinis popierius, patvirtinantis jos turėtojo (akcininko) teisę dalyvauti valdant įmonę, jeigu įstatymai nenustato ko kito, teisę gauti akcinės įmonės pelno dalį dividendais ir teisę į dalį įmonės turto, likusio po…

202211.18
0

DĖL ŽEMĖS SKLYPO SAVININKO SUTIKIMO DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ TAIKYMO JO SKLYPUI

Bylos esmė Byloje sprendžiamas klausimas dėl teisės normų, reglamentuojančių skirstomųjų elektros tinklų operatoriaus teisių gynimo būdus, kai žemės sklypo savininkas neduoda sutikimo dėl jo žemės sklype naujų elektros energijos įrenginių įrengimo ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo jo žemės sklypui, aiškinimo ir taikymo. Ieškovė skirstomųjų elektros tinklų operatorius ieškiniu prašė teismo: (1) pripažinti teisę įrengti 0,4 kV kabelių…

202211.15
0

TĖVŲ PAREIGA IŠLAIKYTI NEPILNAMEČIUS VAIKUS. AR TĖVAI GALI BŪTI ĮPAREIGOTI TENKINTI VAIKŲ POREIKIUS SKIRTINGOMIS DALIMIS?

Vaiko išlaikymas – konstitucinė tėvų pareiga. Teisės normose, reglamentuojančiose šeimos santykius, nustatyta, kad materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai, išlaikymas nepilnamečiams vaikams turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Ginčai dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui teikimo beveik visais atvejais kyla nepilnamečių vaikų tėvams…

202210.03
0

VEKSELIS. TEISINĖ GALIA IR GALIOJIMAS

Vekselis – vertybinis popierius, kuris išrašomas Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam. Paprastai tariant, vekselis tai dokumentas, kuriuo jį išrašęs asmuo įsipareigoja sumokėti tam tikrą pinigų sumą…

202207.20
0

TURTO DOVANOJIMAS

Dovanojimas – tai dvišalė sutartis, kuria vienas asmuo neatlygintinai perduoda turtą ar turtinę teisę (reikalavimą) kitam asmeniui nuosavybės teise arba atleidžia tą asmenį nuo turtinės pareigos. Dovanojantis turtą asmuo vadinamas dovanotoju, o asmuo, kuriam turtas yra dovanojamas – apdovanotuoju. Vadovaujantis esamu reglamentavimu, dovanojimu nėra laikoma: Sutartis, pagal kurią dovana pereina apdovanotajam nuosavybės teise po dovanotojo…

202206.14
0

DĖL NESUSITUOKUSIŲ ASMENŲ TURTO PRIPAŽINIMO BENDRĄJA DALINE NUOSAVYBE

Bylos esmė Byloje sprendžiamas klausimas dėl nesusituokusių asmenų turto pripažinimo bendrąja daline nuosavybe. Ieškovas prašė teismo pripažinti butą jo ir atsakovės bendrąja daline nuosavybe, nustatyti, kad ieškovui priklauso 1/2 dalis buto ir pripažinti kredito grąžinimo prievolę bankui solidariąja. Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakove buvo pora ir po 7 draugystės metų atsakovė pasiėmė paskolą butui…

202205.17
0

SUŽADĖTUVIŲ NUTRAUKIMO TEISINĖS PASEKMĖS

Sužadėtuvės – susitarimas tuoktis, kuris gali būti išreikštas žodžiu arba raštu. Sudarantys susitarimą tuoktis asmenys savo tarpusavio ryšius vertina kaip artimus, nuolatinius, ilgalaikius ir pastovius. Susitarimas tuoktis neįpareigoja ir negali būti įgyvendintas prievarta, tačiau gali sukelti tam tikras LR Civiliniame kodekse numatytas teisines pasekmes. Kad susitarimas tuoktis sukeltų tam tikras teisines pasekmes, jis turi būti…