201601.05

Apžvelgiamoje byloje kilo teisės aiškinimo ir taikymo klausimas, ar skubiai vykdytinas teismo sprendimas dėl darbuotojo grąžinimo į darbą laikytinas įvykdytu, kai darbdavys, priėmęs įsakymą dėl darbuotojo grąžinimo į darbą, priima įsakymą dėl darbuotojo nušalinimo nuo pareigų, pagrįstą tuo pačiu faktiniu pagrindu, kaip teismo neteisėtu pripažintas įsakymas dėl darbuotojo atleidimo. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai sprendė, kad darbdavys neįvykdė teismo sprendimo dėl darbuotojo grąžinimo į darbą.

Kasacinis teismas išaiškino, kad, vykdant teismo sprendimą dėl neteisėtai atleisto darbuotojo grąžinimo į darbą, įskaitant atvejus, kai teismo sprendimas vykdomas skubiai, turi būti atkurti iki neteisėto atleidimo šalis sieję darbo sutarties santykiai, atitinkantys DK 93 straipsnyje įtvirtintą darbo sutarties sampratą; jeigu darbo sutarties santykiai atkuriami iš dalies, pvz., darbdavys moka darbuotojui darbo užmokestį, tačiau nesuteikia sutartyje nustatyto darbo, teismo sprendimas dėl grąžinimo į darbą laikytinas įvykdytu iš dalies; tokiu atveju, kai darbdavys, priėmęs įsakymą dėl darbuotojo grąžinimo į darbą, priima įsakymą dėl darbuotojo nušalinimo nuo pareigų, pagrįstą tuo pačiu faktiniu pagrindu, kaip teismo neteisėtu pripažintas įsakymas dėl darbuotojo atleidimo, bylą dėl sprendimo nevykdymo padarinių nagrinėjantis teismas turi įvertinti nušalinimo nuo darbo faktinį ir teisinį pagrindą ir pagal visumą aktualių bylos aplinkybių spręsti, ar šiuo įsakymu darbdavys nesiekia išvengti teismo sprendimo vykdymo, ar darbdavio veiksmai nėra piktnaudžiavimas DK suteikiamomis teisėmis. Kasacinis teismas sprendė, kad šiuo atveju bylą nagrinėję teismai, įvertinę darbdavio įsakymų dėl grąžinimo į darbą ir nušalinimo nuo darbo aplinkybes, tai, kad įsakymas dėl nušalinimo nuo darbo priimtas tuo pačiu faktiniu pagrindu, kaip ir teismo sprendimu pripažintas neteisėtu įsakymas dėl atleidimo iš darbo, pagrįstai konstatavo, kad darbdavys neįvykdė teismo sprendimo dėl grąžinimo į darbą. Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas apeliacinės instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-45-469/2016